<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
Båtutstilling på Fetsund lenser (Foto/Photo)

Utstillingene

Hovedutstillingen i Trådbua

 • Foto fra fløtingsmuseet. Gutt står og ser på modell av fløtingsanlegget på Fetsund. (Foto/Photo)
  MiA

Fløtingsmuseets hovedutstilling ligger i Trådbua nede ved brygga. Utstillingen forteller om tømmerets vei fra skogen til kysten og om menneskene som arbeidet med å få det fram. Du kan lære mer om fløtingsanleggene på Bingen og Fetsund. En modell av fløtingsanlegget på Fetsund gir en nyttig oversikt over og forståelse av hvordan arbeidet foregikk.

De mekaniske lensene

 • Foto fra utstilling med gamle motorer og mekaniske innretninger. I høyre kant sees et monter med mindre gjenstander og tekstplansjer. (Foto/Photo)
  MiA / Fetsund lenser

Utstillingen befinner seg i sydenden av Materialbu 1 og viser motorer og annet mekanisk utstyr som har vært brukt på Fetsund lenser. 

Materialbu 1

 • Foto av gamle lagerreoler med skuffer. (Foto/Photo)
  MiA / Fetsund lenser

Fra ca. 1950-tallet, var Fetsund lenser regionlager og -verksted for store deler av fløtinga nordover i Glomma.  Innkjøp ble gjort sentralt fra Fetsund og distriktene bestilte deler og utstyr herfra. Båter ble sendt med jernbanen til Fetsund lenser for reparasjon og vedlikehold. Materialbu 1 inneholder et helt unikt interiør med materialforvalters kontor og lagerrom fra denne tiden. Bygningen er ikke generelt åpen for publikum, men det er innsyn gjennom dørene i åpningstiden og det er mulig å komme inn på omvisninger. Bildet er fra rommet som går under navnet "Det aller helligste".

Båthuset

 • trerobåter i en utstilling (Foto/Photo)
  MiA

Trebåtutstillingen finner du i Båthuset, rett nedenfor Besøkssenteret. Utstillingen viser Fetsund lensers samling av trebåter, blant disse er den spesielle Fetsundbåten som ble bygget i trebåtbyggeriet her. 

Denne utstillingen er spesielt godt tilrettelagt for alle, med blindeskrift og relieffer på plansjene. Rullestolramper gjør det enkelt å komme inn og rundt i utstillingen.

Hvilebrakkene

 • Hvilebrakkene (Foto/Photo)
  Hvilebrakkene Fetsund lenser

Hvilebrakkene var lensearbeidernes flytende pauserom. I sesongen ligger disse fortøyd utenfor brygga og er tilgjengelig for publikum. 

En brakke er innredet slik brakkene var på 1950 til 70-tallet. Her kan du hilse på et par lensearbeidere som har tatt en pause.

En annen av brakkene viser en utstilling med forskjellige redskaper som var i bruk på lensene. Her kan du blant annet lære om utviklingen av den spesielle tømmerhaken som ble brukt til å hente opp bunntømmer. MERK: Denne er stengt for omgjøring, og ny utstilling er planlagt til sesongen 2023.

En tredje brakke har en flomutstilling som viser fotografier fra noen av de store flommene i området. MERK: Denne er stengt for omgjøring, og ny utstilling er planlagt til sesongen 2023.

Fra hvilebrakkene kan du "gå på vannet" på flåtene ut til fløtingsanlegget i elva og videre nedover mot besøkssenteret og Båthuset. Flytevester kan lånes på kaféene når disse er åpne i sommerhalvåret.

Museumsområdet

 • (Foto/Photo)

Rundt på museumsområdet finnes mange gjenstander som har en forbindelse til virksomheten ved Fetsund lenser. Ved de fleste finner du skilt som forklarer hva dette er og hva det ble brukt til. Vi har også små utstillinger med plansjer med tekst og bilder flere steder. Bildet over er fra en motorsagutstilling vi har på lån fra MiA - Follo museum.