Hopp til hovedinnhold

Kvinneintervjuer

Eva Arnesen (født Berg, 1938)

Eva Arnesen vokste opp på Nerdrum i Fetsund, et steinkast fra Fetsund lenser. Hun er Liv Irene Skarrud sin yngre søster. Evas mor var hjemmeværende, faren var lensearbeider hele sitt yrkesliv. Med oppvekst rett ved lensene, tilbrakte Eva, som sine søsken, mye av fritiden ved lensene og elva. Hun flyttet som voksen til Lillestrøm og senere til Aurskog, hvor hun fortsatt bor. Som yrkesaktiv har Eva blant annet hatt jobb i bokhandel samt arbeidet på Sørumsand legevakt. I intervjuet snakker Eva om konseptet «ettermat» og beskriver maten familien pleide å spise til diverse måltider, og hvordan matkulturen var etter krigen.

  • 1/1

Jane Maria Berg (født Støvind, 1945)

Jane Maria Berg vokste opp i Lillestrøm og Fetsund. I dag bor hun på Nerdrum i Fetsund. Jane er utdannet sykepleier. I tillegg til arbeidet som sykepleier, blant annet flere år i bedriftshelsetjenesten, hadde hun flere organisasjonsverv i Norsk Sykepleierforbund. Hun giftet seg inn i en lensearbeiderfamilie på Nerdrum og ble tidlig med i kampen for å få fredet Fetsund lenser. Jane var leder av Fetsund Lenseminneforening i 18 år og er sammen med sin mann æresmedlemmer i foreningen. I 2009 fikk de Fet kommunes kulturpris for sin innsats for Fetsund lenser. I intervjuet forteller Jane om hvordan det var å være kvinne på arbeidsmarkedet på 60-tallet. Hun hadde et ønske om å bli bilmekaniker eller konduktør slik som slekten hennes på farssiden, men ble møtt med tydelige fordommer rundt samfunnets daværende kjønnsnormer.

  • 1/1

Liv Irene Skarrud (født Berg, 1934)

Liv Irene Skarrud vokste opp på Nerdrum i Fetsund, et steinkast fra Fetsund lenser. Hun er eldre søster av Eva Arnesen. Livs mor var hjemmeværende mens faren var lensearbeider hele sitt yrkesliv. Hun flyttet som voksen til Lillestrøm og giftet seg med baker og konditor, Helge Skarrud, som drev Lillestrøm Conditori på torvet i Lillestrøm. I tillegg til arbeid på «Conten», som konditoriet ble kalt, har hun også arbeidet som tannlegeassistent. Hun bor nå på Nerdrum. I intervjuet forteller Liv om en hendelse under okkupasjonstiden av Norge under andre verdenskrig, da en i nærmeste familie ble syk og trengte medisiner, og Liv måtte ta toget alene til apoteket i Lillestrøm.

  • 1/1

Solvor Kvebek (f. 1947)

Solvor Kvebek vokste opp på Nerdrum i Fetsund. Hun er datter av en sagbruks- og lensearbeider og kusine av lenseforkjemper Harry Kvebæk. Mye av sitt yrkesaktive liv tilbrakte Solvor i Rosenberg Kjøttforetning i Fetsund. Hun har også arbeidet i barnehage. Solvor ble tidlig enke og var eneforsørger for sine to døtre. I intervjuet snakker Solvor om oppveksten sin og familielivet hvor hun og familien brukte mye av fritiden sin ved lensene og spesielt ute på elva.

  • 1/1

Jane Kvebæk (f. 1946)

Jane Kvebæk vokste opp på Nerdrum i Fetsund. Hun er datter av forkjemper for fredningen av Fetsund lenser, Harry Kvebæk. I tillegg til å ha studert musikk, er Jane utdannet lærer. I mange år arbeidet hun som journalist i Vårt Land samt som redaksjonssekretær i bladet Familien. Hun har også vært leder av tekst og bildearkivet i Hjemmet-Mortensen (Egmont). Som pensjonist har Jane blant annet vært frivillig i undervisningsopplegg med skoleklasser på museet. Hun har også sittet i styret i Bingen Lenseminneforening i Sørum. I intervjuet forteller hun om oppveksten hvor hun tilbrakte mye av fritiden på lensene og ved elva. Jane forteller om hvordan hun pleide å sykle til elva og ro med en av lensebåtene alene, og om selvstendighet knyttet til dette.

  • 1/1

Turid Pettersen (f. 1953)

Turid Pettersen vokste opp ved Glommas bredder på Greåker i Østfold. Turid er utdannet og har arbeidet som lærer, men har også et langt liv bak seg som tillitsvalgt og saksbehandler. Turid har vært Fetsund Lenseminneforenings leder siden 2013, hvor hun også sitter i stiftelsesstyret til Fetsund lenser. Som pensjonist er Turid i dag aktiv som omviser ved Fetsund lenser samt som frivillig i undervisningsopplegg med skoleklasser på museet. I intervjuet forteller Turid om sin lidenskap for anlegget, frivilligheten og arbeidet hun nå driver med i Fetsund Lenseminneforening.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1