Hopp til hovedinnhold

Foto av mennesker i gamle antrekk som jobber med å bunte tømmer med håndvinsj.

Som museum er vi i dag helt avhengig av gode støttespillere og innsatsen og kompetansen de bidrar med. Har du lyst til å være med på laget? Ta kontakt med en av venneforeningene våre og bli med.

Venneforeninger

Venneforeningene er våre tetteste samarbeidspartnere og gjør en stor innsats for Fetsund lenser.

Fetsund lenseminneforening

Fetsund lenseminneforening var en sentral aktør i arbeidet med bevaring av Fetsund lenser. Foreningen bidrar i dag vesentlig til at vi kan oppfylle vårt museumsoppdrag. De stiller med fagkompetanse og bidrar både til faglig innhold i artikler og utstillinger, som omvisere og med fysiske krefter ved dugnader. 

Venneforeningen MB «Mørkfos»

Venneforeningen MB «Mørkfos» står for vedlikehold og drift av slepebåten MB «Mørkfos», den største av tømmersleperne på Øyeren. Vedlikehold og drift av en så stor båt er et omfattende og kontinuerlig arbeide. Men det er et nødvendig og verdifullt arbeide som sikrer at denne flotte sleperen fortsatt kan seile over Øyeren.

Bingen Lenseminneforening

Bingen Lenseminneforening er en forening som jobber aktivt med å bevare Bingen lenser som industrielt kulturminne. Foreningen har gjort omfattende arbeider med å dokumentere historien til Bingen lenser og driver aktiv formidling av fløterhistorien i Sørum og Fet.

Andre samarbeidspartnere

Fetsund lenser samarbeider også med flere andre organisasjoner. Noen leier lokaler hos oss og bidrar til det fine mangfoldet som presenteres i området vårt.

Fet husflidslag holder til i den gamle arbeiderboligen Sootbrakka. De har en rekke grupper for ulike håndverksaktiviteter og bistår oss i mellom med bemanning av museumsleiligheten.

Fet kunstforening holder til i den gamle spisesalen Vinkelen. Her har de utstillinger med verk av lokale kunstnere såvel som store anerkjente kunstnere. De arrangerer også mange spennende foredrag og kurs både for barn og voksne. 

Fetsund lenseteater er en gjeng som har fremført flere teaterstykker på Fetsund lenser gjennom tidene. De bidrar også med å fremføre små tablåer på enkelte omvisninger.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1