Hopp til hovedinnhold

Stålbåtene

På Fetsund lenser finnes det i dag 10 stålbåter på vannet. De fleste båtene var i bruk på Bingen og Fetsund lenser, men noen har kommet hit i senere tid. Mange av båtene er fortsatt i bruk og du vil kunne se dem ved kaia, ved brygga eller ute på elva. Flere stålbåter ble bygget på Fetsund lensers verksted og båter fra andre deler av Glomma ble sendt til Fetsund for reparasjon og vedlikehold.

De store slepebåtene er MB Mørkfos (1912), MB «Isnæs» (1908) og MB «Rauma» (1959). Båtene MB «Draugen» (1949), MB «Nøkken» (1925), MB «Vildanden» (1928) er arbeidsbåter til all mulig bruk. De mindre varpebåtene er VB 55 (1959) og VB 81 (1954). 

Så har vi traktorbåtene MB «Hans» (1963) og MB «Grete». Traktorbåtene var små, sterke og svært manøvrerbare båter med en loddrett stålbjelke i baugen, og var laget for å kunne skyve tunge mengder tømmer. Disse traktorbåtene ble bygget på Fetsund lenser.

På land finner du dampbåten DS «Gahn», den første båten som ble levert fra Nyland mekaniske verksted i Oslo. Den var i bruk på Øyeren og fraktet materialer skåret på Gahnsbruket til Lillestrøm.

 • Foto av båter mellom tømmerstokker på elva.
  1/1
  Fetsund lenser

Robåtene

Robåten var særlig brukt som arbeidsbåt innen fiske og fløting. Fløtingens båtbyggere tilpasset båtene etter lokale forhold som rolig elv, stri strøm, innsjø eller lenseanlegg. På Fetsund lenser ble det også bygget robåter som ble brukt i fløtinga - Fetsundbåten. Dette var en spesiell båttype som var kravellbygd for å ha en glatt ytterside som var en fordel når en skulle ferdes blant tømmerstokkene. 

I 1927 var det 94 robåter ved Fetsund lenser. Antallet robåter ble redusert ettersom større stålbåter ble tatt i bruk, men robåter var i bruk helt til nedleggelsen i 1985. Robåtsamlingen i båthuset består av 21 robåter som alle har vært brukt i fløtingen. De fleste av disse tilhørte Glommen fellesfløtningsforening, mens noen er gitt som gave til museet senere. Trebåtutstillingen ligger helt syd på området nedenfor Besøkssenteret og er dessverre fort gjort å overse, men den er absolutt verdt et besøk.

 • Foto av peroner i gamle antrekk som står på tømmerstokker. Noen personer er i robåt.
  1/1
  Fetsund lenser

Varping

Flere av båtene betegnes som varpebåter. Varping er en metode for å flytte fartøyer uten motor. Metoden ble brukt for å manøvrere seilskip, lektere og andre båter oppover elver og inn til havner. 

Varpingen foregår ved at et varpanker ble kastet fra en lettbåt et stykke foran fartøyet. Fartøyet ble deretter flyttet ved å hale inn ankerkjettingen med fartøyets vinsj. Mange steder var det anlagt varpefester i land eller satt ned stolper langs elvebredden til varping så en slapp å bruke anker. 

I fløtinga ble varping brukt blant annet til å få tømmeret over sjøer får motoriserte båter kom. Det fantes egne "spillflåter" som trakk tømmeret. Dette var flåter med en stor manuell vinsj (spill) som trakk flåten fremover mot ankeret.

 • Foto av tømmerflåte med manuell vinsj som betjenes av fire personer.
  1/1
  Varping med spillflåte på Nordre Ulvsjøen i Vestre Trysil. Fossum, Tore / Anno Norsk skogmuseum