<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Regjeringen har forlenget koronatiltakene til og med 13. april. Vi er svært opptatte å støtte opp om myndighetenes anbefalinger for å motvirke unødig spredning. Derfor holdes Besøkssenteret stengt for publikum og alle arrangement i regi av Fetsund lenser og besøkssenteret avlyses fram til den 13. april i første omgang.

Velkommen til Nordre Øyeren, naturperlen du ikke visste fantes

Stengt frem til 13. april

Foto av vinterstemning i Monsrudvika

Hva er våtmark?

Det korte svaret er der vann møter land. Og som et autorisert våtmarkssenter, formidler vi om våre vakre våtmarker og hvorfor de er så viktige. Visste du at fuglene blant annet bruker våtmarka som rasteplass under trekkene?

Foto av barn som prøver seg på natursti

Tilbud til skoler og barnehager

Med et flott våtmarksområde utenfor døra bruker vi naturen som klasserom i mange av våre opplegg. Vi tilbyr gratis naturveiledning og undervisning som tar utgangspunkt i skolenes læreplaner. 

Kontakt oss for mer info.