<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Velkommen til Nordre Øyeren, naturperlen du ikke visste fantes

elv

Hva er våtmark?

Det korte svaret er der vann møter land. Og som et autorisert våtmarkssenter, formidler vi om våre vakre våtmarker og hvorfor de er så viktige. Visste du at fuglene blant annet bruker våtmarka som rasteplass under trekkene?

Tilbud til skoler og barnehager

Med et flott våtmarksområde utenfor døra bruker vi naturen som klasserom i mange av våre opplegg. Vi tilbyr gratis naturveiledning og undervisning som tar utgangspunkt i skolenes læreplaner. 

Kontakt oss for mer info. 

Fetsund lenser og fløtingsmuseet

Vis-a-vis besøkssenteret finner du Fetsund lenser og fløtingsmuseet.