<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Naturveiledning og undervisning

Fetsund Lenser og Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren har attraktive undervisningsopplegg og naturveiledningstilbud for barnehage, skoleklasser, grupper og bedrifter. Våre flotte uteområder er ideelle både for aktiv læring, sosial sammenkomst og utforsking. Senteret tilbyr mange opplegg som dekker kompetansemål i læreplanen.

Hvert år underviser vi rundt 3 000 barn, ungdom og voksne.

Vi har som mål å formidle kunnskap og omsorg for naturen gjennom å styrke forståelsen av økologiske og kulturelle sammenhenger, og samtidig øke bevisstheten om menneskets rolle i naturen.

I formidlingen har vi fokus på å lære gjennom aktivitet, lek og undring. Aktivitetene foregår hovedsaklig utendørs i naturens eget klasserom. Vi bruker mye naturlige rekvisitter i naturveiledningen, og dialog og aktiv deltagelse står i fokus. Hos oss får man muligheten til å lære OM naturen I naturen.

Nedenfor får dere et lite innblikk i de ulike temaene vi formidler innen. Fyll ut bestillingsskjemaet eller ta kontakt med naturveilederne Mari eller Henning så kan vi sammen finne ut hvilke opplegg som kan passe deres gruppe. All naturveiledning er gratis for barnehager og grunnskoler! For bedrifter og videregående skoler kan dere ta kontakt for våre priser.

Fisk i Øyeren - Norges mest artsrike vann?

 • Foto av barn som ser på fiskene i akvariet
  Ingrid Aas/MiA

Hele 25 fiskearter har blitt registrert i Øyeren! Her kan man lære om artsmangfold, rovfisker (med spesielt fokus på gjedde), eller fiske fra lensene. Hva med å mate fiskene på besøkssenteret, mens dere lærer om artene i Norges kanskje mest artsrike fiskevann?  

Fugleliv i Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater

 • Foto av en familie som ser etter fugl i kikkert
  Ingrid Aas/MiA

Nordre Øyeren er en svært viktig rasteplass for fugl, hvor tusenvis av ender, vadefugler, og gjess kommer innom hvert år! Lær om migrasjon og tilpasninger, kikk på fugl, eller delta på fuglemating. Hva med en lærerik og spennende tur ut til et av våre fugletårn? 

Nordre Øyeren våtmarksområde - Nord Europas største innlandsdelta

 • Foto av øyenstikker
  Øystein Søbye

Nordre Øyeren våtmarksområde er et komplekst økosystem med en veldig rik flora og fauna! Innen dette temaet kan vi sy sammen opplegg med fokus på temaer som økosystem, biologisk mangfold eller verneområder. Klarer dere å lage næringsnett med plass til alle artene i hele våtmarksområdet? Eller hva med å ta bedriften eller elevene med på en spennende vandring i naturreservatet? Man vet aldri hva som dukker opp på veien! 

Livet ved Øyeren - fra land til vann

 • Foto av skoleelever som prøver å fange insekter i vann
  Fetsund lenser/MiA

Området ved Øyeren yrer av liv både under og over vann! Her kan man lære mer om gaupe eller bever, spor og sportegn, trær, eller være med på insektsfangst. Temaene kan kombineres, og vi bruker både natursti, uteområdet, rekvisitter og utstillingene i formidlingen. Hvilken del av den fantastiske faunaen ønsker dere å lære mer om? 

Livet ved elva - fløting og historie

 • Fløting på elva
  MiA

Glomma var en viktig ferdselesåre for tømmerdrift og Fetsund lenser var et sentralt sted for tømmerfløting.

Få et innblikk i hvordan livet var som tømmerfløter ved Fetsund lenser, hør historien om anlegget, se hvordan det var i bruk og prøv selv å fløte tømmer.

Naturveiledere på Skolebesøk

 • Foto av naturveileder som viser barn et bilde av insekt
  Mari Jacobsen Garmo/MiA

Naturveilederne har også mulighet til å komme på besøk til skolene for å holde opplegg der. 

Aktuelle temaer kan da være: ​Gaupe, Bever, Rovfisker (Gjedde), Fugl, Spor og sportegn og Nordre Øyeren våtmarksområde. 


Kontaktpersoner

Henning Flørenes

Henning Flørenes

Undervisningsansvarlig, Naturveileder