Hopp til hovedinnhold
Foto av makrellterneplattformen liggende ute på elva med makrellterner sittende på plattformen

Suksessfull hekkeplattform for makrellterner

Kun et par dager etter utleggelse av hekkeplattformen i 2020, viste flere par med makrellterner interesse for hekkeplattformen og etter hvert slo det seg til ett par som fikk fram unger. I tillegg syntes linerla de små ‘husene’ var helt perfekte og fikk fram to kull med unger i løpet av sesongen. 

I 2021 økte tallet makrellterne til tre hekkende par pluss et fiskemåkepar sammen med linerla. Så har altså i 2022 økt ytterligere – til hele syv par med makrellterner. Fiskemåka har fått et hjørne i plattformen og linerla er stadig på plass. Fiskemåka blir behørig mobbet av makrellternene hver gang den forsøker å lette eller lande ved reiret, men den holder ut.

 • Foto av en fiskemåke som sitter i makrellterneplattformen, ser kun hodet til måken
  1/2
  Fiskemåka har også hekket på markellterneplatformen
 • Foto av en fiskemåke unge og to egg i et reir som ligger i makrellterneplattformen
  2/2
  Makrellternereir

Bygging av rovdyrsikker hekkeplattform

Målet var å lage en rovdyrsikker hekkeplattform for makrellterna, og vi fant inspirasjon til dette fra lignende prosjekter i Storbritannia. Selve ideen tilkom da besøkssenteret fikk mulighet til å overta en aluminiums pongtong som tidligere var brukt av vannverket – takk til Petter og Trine Branderud for denne! 

Det ble bygget et dekke oppå denne og lagt blekkplater på undersiden slik at mink ikke skulle få feste til å klatre opp. Langs kantene ble det satt opp et ca. 40 cm høyt gjerde for å hindre at ungene kunne forlate hekkeplattformen før de var flygedyktige. 

I etterkant ble det nødvendig med å stabilisere plattformen ytterligere med fire plasttønner på hvert hjørne. Oppi ble det fylt glasifluvial grus av den minste typen. 

Håndverkere ved Fetsund lenser klarte på et finurlig vis å sjøsette den digre hekkeplattformen og rundt den 11. mai 2020 ble den tauet ut og lagt helt sør i fløtingsanlegget. 

I flere år har makrellternene forsøkt å hekke på flåteganger i området uten å lykkes i særlig grad da det er mye mink i området. Spenningen var stor om ternene ville finne hekkeplattformen – og det gjorde de! Allerede etter et par dager satt det makrellterner på gjerdet på plattformen!

 • Foto av innsiden på makrellterneplattformen der man ser inndelingen i ulike soner for makrellternen
  1/1

Makrellterner – en sterkt truet fugleart

Mellom 50-80 % av alle makrellterner i Norge har forsvunnet når man ser på tre generasjoner tilbake hos arten – noe som er svært dramatisk. Dette er etter nye rødlistevurderinger i fra november 2021. 2/3 deler av makrellternene i Norge hekker langs kysten og resten i innlandet slik som i Glomma og Nordre Øyeren. Makrellternene spiser små fisk som fanger ved å gjøre akrobatiske stup etter fra litt høyde.

Påvirkningene regnes å være sviktende næringstilgang, egg- og ungepredasjon fra mink, forstyrrelser av mennesker på hekkeplassen og gjengroing av hekkeplasser. Å hjelpe til med tiltak slik som å bygge en hekkeplattform, gjør at arten derfor kan klare seg bedre lokalt – og noe som  er svært givende.

 • Foto av to makrellterner som flyr i lufta
  1/1

Noen erfaringer og vedlikehold

Erfaringen var at første året var at makrellterneparet la reiret sitt der vi hadde kastet oppi en gresstust og litt finere skjellsand. Derfor ble det lagt oppi mer skjellsand og brukt tørre grener for å ramme inn mindre reirområder før hekkesesongen i 2021 – og dette ble da også benyttede hekkeplassene dette året. 

Inspirert av dette ble flere slike reirplasser laget og dette har altså gitt ytterligere godt tilslag med hekkende par i 2022. Utover dette har plattformen måttet vedlikeholdes noe da gjerdet løsnet og plasttønnene trengte etterstramming for å holde plattformene i vater.

 • Foto av en ung makrellterne som sitter i et hjøren på makrellterneplattformen
  1/1
  Makrellterne ungfugl
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1