Hopp til hovedinnhold
Foto av tre bjørketrær som lener seg ut mot elva i høstsol

Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta og er et unikt gruntvanns- og mudderområde. Deltaet huser tusenvis av rastende fugler på vår- og høsttrekket, noen av Norges største gjedder og en frodig skogsnatur som møter deg hvis du ferdes i båt.

Nordre Øyeren er en svært viktig rasteplass for fuglene vår og høst og her sees årlig tusenvis av ender, gjess, svaner og vadefugler. Våtmarksområdet er en vannbotanisk perle i nordisk sammenheng. Det huser en rekke amfibie- og krypdyrarter, insekter og pattedyr og er landets mest fiskerike innsjø med 25 ulike fiskeslag. 

Nordre Øyeren ble naturreservat i 1975 fordi man innså områdets viktige naturverdier – spesielt som rasteområde for fuglene. I 1992 ble deltaområdet Leira som danner innløpet til Nitelva også fredet som naturreservat og utgjør en naturlig forlengelse av området i nord. 

 • Foto av soloppgang i naturreservatet langs elva og trelinjen ved vannkanten
  1/9
  Nyt naturen i Nordre Øyeren naturreservat MiA
 • Foto av en mann og en dame som drikker kaffe ute i naturen
  2/9
  Ta med noe godt å drikke og spise på turen. MiA
 • Foto av en gammel låve på en øy i Nordre Øyeren, låven står bak noen trær og ligger nær vannkanten
  3/9
  Her kan du finne rester fra gamle låver og kulturlandskap. MiA
 • Foto av en jente som sitter på en benk og ser ut over Glomma
  4/9
  Sett av tid til deg selv ute i naturen. MiA
 • Foto av et par øyer ute på elva i naturreservatet
  5/9
  På øya Karte er det registrert makrellterne som hekker, kanskje du ser noen med kikkert? Fetsund lenser/MiA
 • Foto av kuer på beite på en av øyene i Nordre Øyeren, kuene går å beiter nær vannkanten til ei elv
  6/9
  Et vanlig syn om sommeren er kuene som er ute og beiter på Rossholmen. Fetsund lenser/MiA
 • Foto av beverhytte langs vannkanten i en elv
  7/9
  Kanskje du ser en beverhytte langs elva? Fetsund lenser/MiA
 • Foto av en kvinne som ser i kikkert utover Glomma
  8/9
  Ta med en kikkert på tur. Plutselig oppdager du noe spennende! MiA
 • Foto av en flokk med grågjess som letter fra en øy ved elva
  9/9
  En flokk med grågås er ikke et uvanlig syn ute i Nordre Øyeren Fetsund lenser/MiA

I 1985 fikk området også den internasjonalt viktige statusen som ramsarområde – denne statusen gis kun til de aller viktigste våtmarksområdene i Norge og verden. Ramsarområdene i verden utgjør «blå perler» på trekkrutene til fuglene hvor de kan finne hvile og søke føde i på sin farefulle ferd langs kloden vår. I dag består ramsarområdet Nordre Øyeren av: Nordre Øyeren naturreservat, Sørumsneset naturreservat, Stilla og Brauterstilla naturreservat, Holmen naturreservat og Jølsen naturreservat.

I tillegg har Nordre Øyeren status som IBA (Important Bird Area) og et Emerald Network område, begge er internasjonale betegnelser på høy kvalitet innenfor biologisk mangfold. 

 • Foto av et ektepar med hund som går tur i skogen
  1/1
  Nyt en tur med både to- og firbeinte. MiA
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1