<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Nordre Øyeren naturreservat

Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta og er et unikt gruntvanns- og mudderområde. Deltaet huser tusenvis av rastende fugler på vår- og høsttrekket, noen av Norges største gjedder og en frodig skogsnatur som møter deg hvis du ferdes i båt.

Nordre Øyeren er en svært viktig rasteplass for fuglene vår og høst og her sees årlig tusenvis av ender, gjess, svaner og vadefugler. Våtmarksområdet er en vannbotanisk perle i nordisk sammenheng. Det huser en rekke amfibie- og krypdyrarter, insekter og pattedyr og er landets mest fiskerike innsjø med 25 ulike fiskeslag. 

Nordre Øyeren ble naturreservat i 1975 fordi man innså områdets viktige naturverdier – spesielt som rasteområde for fuglene. I 1992 ble deltaområdet Leira som danner innløpet til Nitelva også fredet som naturreservat og utgjør en naturlig forlengelse av området i nord. 

 • Foto av soloppgang i naturreservatet (Foto/Photo)
  1/9
  Nyt naturen i Nordre Øyeren naturreservat MiA (Bilde 1 av 9)
 • Foto av par som drikker kaffe (Foto/Photo)
  2/9
  Ta med noe godt å drikke og spise på turen. MiA (Bilde 2 av 9)
 • Foto av en gammel låve på en øy (Foto/Photo)
  3/9
  Her kan du finne rester fra gamle låver og kulturlandskap. MiA (Bilde 3 av 9)
 • Foto av en jente som sitter på en benk og ser ut over Glomma (Foto/Photo)
  4/9
  Sett av tid til deg selv ute i naturen. MiA (Bilde 4 av 9)
 • Foto av Karte i Øyeren (Foto/Photo)
  5/9
  På øya Karte er det registrert makrellterne som hekker, kanskje du ser noen med kikkert? Fetsund lenser/MiA (Bilde 5 av 9)
 • Foto av kuer på beite. (Foto/Photo)
  6/9
  Et vanlig syn om sommeren er kuene som er ute og beiter på Rossholmen. Fetsund lenser/MiA (Bilde 6 av 9)
 • Foto av beverhytte langs Jørholmen (Foto/Photo)
  7/9
  Kanskje du ser en beverhytte langs elva? Fetsund lenser/MiA (Bilde 7 av 9)
 • Foto av en kvinne som ser i kikkert utover Glomma (Foto/Photo)
  8/9
  Ta med en kikkert på tur. Plutselig oppdager du noe spennende! MiA (Bilde 8 av 9)
 • Foto av grågjess (Foto/Photo)
  9/9
  En flokk med grågås er ikke et uvanlig syn ute i Nordre Øyeren Fetsund lenser/MiA (Bilde 9 av 9)

I 1985 fikk området også den internasjonalt viktige statusen som ramsarområde– denne statusen gis kun til de aller viktigste våtmarksområdene i Norge og verden. Ramsarområdene i verden utgjør «blå perler» på trekkrutene til fuglene hvor de kan finne hvile og søke føde i på sin farefulle ferd langs kloden vår. I dag består ramsarområdet Nordre Øyeren av: Nordre Øyeren naturreservat, Sørumsneset naturreservat, Stilla og Brauterstilla naturreservat, Holmen naturreservat og Jølsen naturreservat.

I tillegg har Nordre Øyeren status som IBA(Important Bird Area) og et Emerald Network område, begge er internasjonale betegnelser på høy kvalitet innenfor biologisk mangfold. 

 • Foto av et ektepar med hund (Foto/Photo)
  1/1
  Nyt en tur med både to- og firbeinte. MiA