<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Nordre Øyeren naturreservat

Nordre Øyeren naturreservat er Nord-Europas største innlandsdelta og er et unikt gruntvanns- og mudderområde. Deltaet huser tusenvis av rastende fugler på vår- og høsttrekket, noen av Norges største gjedder og en frodig skogsnatur som møter deg hvis du ferdes i båt.

Nordre Øyeren er en svært viktig rasteplass for fuglene vår og høst og her sees årlig tusenvis av ender, gjess, svaner og vadefugler. Våtmarksområdet er en vannbotanisk perle i nordisk sammenheng. Det huser en rekke amfibie- og krypdyrarter, insekter og pattedyr og er landets mest fiskerike innsjø med 25 ulike fiskeslag. 

Nordre Øyeren ble naturreservat i 1975 fordi man innså områdets viktige naturverdier – spesielt som rasteområde for fuglene. I 1992 ble deltaområdet Leira som danner innløpet til Nitelva også fredet som naturreservat og utgjør en naturlig forlengelse av området i nord. 

I 1985 fikk området også den internasjonalt viktige statusen som ramsarområde– denne statusen gis kun til de aller viktigste våtmarksområdene i Norge og verden. Ramsarområdene i verden utgjør «blå perler» på trekkrutene til fuglene hvor de kan finne hvile og søke føde i på sin farefulle ferd langs kloden vår. 

I tillegg har Nordre Øyeren status som IBA(Important Bird Area) og et Emerald Network område, begge er internasjonale betegnelser på høy kvalitet innenfor biologisk mangfold. 

 • Øyerendelta_sommer (Foto/Photo)
  1/10
  Tursti. Fetsund lenser (Bilde 1 av 10)
 • Foto av beitende grågås på Merkja (Foto/Photo)
  2/10
  Beitende grågås på Merkja Fetsund lenser/MiA (Bilde 2 av 10)
 • Foto av strandeng i Årnestangen (Foto/Photo)
  3/10
  Strandeng i Årnestangen Fetsund lenser/MiA (Bilde 3 av 10)
 • Foto av Karte i Øyeren (Foto/Photo)
  4/10
  Karte i Øyeren Fetsund lenser/MiA (Bilde 4 av 10)
 • Foto av vinterstemning i Monsrudvika (Foto/Photo)
  5/10
  Vinterstemning i Monsrudvika Fetsund lenser/MiA (Bilde 5 av 10)
 • Foto av tuppen av Bukkesand (Foto/Photo)
  6/10
  Tuppen av Bukkesand Fetsund lenser/MiA (Bilde 6 av 10)
 • Foto av kuer på beite. (Foto/Photo)
  7/10
  Kuer på beite Fetsund lenser/MiA (Bilde 7 av 10)
 • Foto av beverhytte langs Jørholmen (Foto/Photo)
  8/10
  Beverhytte langs Jørholmen Fetsund lenser/MiA (Bilde 8 av 10)
 • Foto av det gamle fugletårnet på Jørholmen (Foto/Photo)
  9/10
  Gammelt fugletårn på Jørholmen. Fetsund lenser/MiA (Bilde 9 av 10)
 • Foto av grågjess (Foto/Photo)
  10/10
  Grågjess Fetsund lenser/MiA (Bilde 10 av 10)