Hopp til hovedinnhold
Foto av en fiskemåke som ligger i et reir oppå en påle ute i vannet

I flere år har Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren fulgt med på fiskemåkebestanden som hekker i fløtningsanlegget og hvert år i slutten av mai blir antall hekkende par telt opp. 

Fiskemåkene benytter seg av pålene i anlegget som hekkeplass da dette er trygge steder mot rovdyr som f.eks. mink. De foretrekker påler som gjerne har begynt å råtne litt på toppen slik at det dannes en fordypning der de legger reiret sitt. Reiret kan også legges på en av de lavere pålene i et pålebind da reiret blir liggende delvis imellom de andre pålene som støtte og beskyttelse.

Litt om måker og fiskemåke spesielt

Mange tenker at det er så mange måker, men faktum er at mange måkearter er truet:

 • Fiskemåka er en oppført i kategorien sårbar i rødlista (2021) og er dermed en truet fugleart. Fiskemåka er spesielt glad i meitemark og er derfor raskt ute på jordene når bøndene pløyer.
 • Hettemåke er kritisk truet – noe som er den høyeste kategorien før utryddelse. 
 • Gråmåke, som ligner fiskemåke, men som er litt større og har rosa ben istedenfor gule, er også truet og står oppført som sårbar. 
 • Svartbak, som er vår største måkeart, står fortsatt på rødlista i kategorien nær truet. 
 • Sildemåka er en av de få måkeartene som vise til livskraftige bestander og er ikke truet. 
 • Foto av en fiskemåke sammen med en unge på en flåte ute på vannet
  1/1
  Fiskemåke med unge

Kunstige hekkekasser til fiskemåkene

Et stort vedlikeholdsarbeid i lenseanlegget, hvor hele 110 påler skulle byttes ut, gjorde at brått mange gamle, hule påler ble borte som hekkeplass for fiskemåkene. Siden det gjerne tar mange år før en påle blir hul på toppen, bestemte vi oss for å lage en del kunstige ‘hule påletopper’. 

Håndverkerne på Fetsund lenser var behjelpelige både med å lage de og få satt de opp. De ble montert på toppen av de nye pålene og ble spredd utover i hele det 2,5 km lange anlegget. Til sammen ble ca. 10 kasser satt opp. 

Arbeidet måtte stort sett gjøres på en tid av året hvor det enten var is eller lavt nok vann til at stige kunne benyttes.

De kunstige reirene har vært flittig benyttet av fiskemåkene i alle årene etterpå – og til og med en stokkand hunn la seg på reir i en av de ett år!

 • Foto av en ungfiskemåke på en flåte ute på vannet
  1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1