Hopp til hovedinnhold

Arkivet etter Strømmens Værksted og Strømmen Staal


Ordningen av arkivet etter Strømmens Værksted er en del av prosjektet «Fra mekaniske verksteder til kjøpesenter og boliger – arkiv kan fortelle historien» som har fått støtte fra Skedsmo kommune, Sørum kommune og utviklingsmidler fra Arkivverket i 2019. 

Målet med prosjektet er bevaring, sikring, tilgjengeliggjøring og formidling av bedriftsarkiver etter mekanisk industri i Nedre Romerike. Prosjektet bidrar også til at kunnskap om mekanisk industri i Norge tilgjengeliggjøres.

19 hyllemeter med arkiv

MiA - Museene i Akershus mottok arkivet etter Strømmens Værksted/ Strømmen Staal på begynnelsen av 2000-tallet. Arkivet utgjør om lag 19 hyllemeter og inneholder sakspapirer, korrespondanse, tegninger og foto. Da bedriften ble nedlagt fikk en av ingeniørene som var ansatt ved Strømmen Staal med seg en del materiale hjem og dette ble siden levert inn til MiA.  

Om bedriften

Strømmens Værksted var i drift fra 1873 til 1979 og lå der Strømmen Storsenter ligger i dag. I 1902 ble Strømmen Staal opprettet som en avdeling av verkstedet. Bedriften produserte blant annet jernbanevogner for NSB, busser, sporvogner og utstyr til skipsbygging, som stevner, propeller og rorstammer. Bedriften ble lenge eid og drevet av familien Ihlen. Den ble grunnlagt av Wincent Thurmann Ihlen i 1873, sønnen Nils Claus Ihlen overtok i 1883 og hans sønner Alf og Joakim Ihlen overtok bedriften da faren døde i 1925 (Amundsen, u.å; Strømmen Staal, 2020; Strømmens Værksted, 2020).

Forteller både om arbeidsplassen og om menneskene som jobbet der

Et interessant aspekt med arkivet fra Strømmens Værksted/Strømmen Staal er at det både forteller om bedriftens virksomhet, slik som patentsøknader, konstruksjonstegninger og dokumenter om leveranser og prosjekter, men også om personene som eide bedriften og om de ansatte. 

  • 1/1

I en del av arkivet, som antageligvis har vært på kontoret til direktøren Alf Ihlen, finnes det dokumenter som gir oss innblikk i hvem personen Alf Ihlen var. Her finner vi kvitteringer fra besøk på Ostøen Country Club, en innboliste som viser et særdeles velutstyrt hjem med et kjøkken som ikke manglet noe av nymoderne hjelpemidler, i tillegg til gamle skoleoppgaver. Strømmens Værksted var lenge en familiedrevet bedrift, og arkivet viser hvordan privatlivet og bedriften hang tettere sammen enn det antakelig ville gjort i dag.

  • 1/2
  • 2/2

Arkivet inkluderer også dokumenter som forteller om andre sider ved bedriften. Fra 1951 har vi dokumenter som gir innblikk i en stor fest som ble arrangert for de som hadde vært ansatt ved verkstedet i 50 og 30 år og som fikk tildelt hederspriser. Én fikk Kongens fortjenestemedalje, 11 ble tildelt Selskapet for Norges Vels fortjenestemedalje og samtlige fikk A.S. Strømmens Værksteds diplom. 

Festen viser hvor høyt de ansatte ble verdsatt og forteller om en tid da man jobbet i samme bedrift et helt yrkesliv. Programmet og menyen fra arrangementet viser at det ikke ble spart på noe, hverken av musikk, mat og drikke eller underholdning til langt på natt! Fra arrangementet har vi også bordplasseringen, hvor kvinnene betegnes som mannens dame. «Sangen til Damene» speiler også en annen tid.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Arkivet inneholder esker med dokumenter som ble samlet av en arbeider ved verkstedet. Blant dokumentene er avisutklipp der nedleggelsen av Strømmen Staal blir omtalt. At han samlet dette forteller om hvilken rolle arbeidsplassen spilte i arbeidernes liv på en annen måte enn i dag. Han hadde også tatt vare på flere utgaver av «Støperiposten», som antagelig var et blad som ble spredt blant de ansatte. Denne utgaven kom ut i tiden da det gikk nedover med Strømmen Staal.

  • 1/2
  • 2/2

Dokumentene viser ulike sider ved bedriften og gir et helhetlig bilde av forskjellige sider ved Strømmens Værksted. Det forteller også om samfunnet som ble bygd opp rundt bedriften.

Fremdrift

Arkivet er nå ordnet ferdig. I løpet av oktober vil det bli katalogisert i Asta og publisert på Arkivportalen. Neste skritt er å velge ut deler av arkivet for digitalisering og publisering på Digitalarkivet. Men først skal arkivet etter Sørumsand mekaniske verksted ordnes. Det startet opp i oktober 2020.


Litteratur:

Amundsen, K. (u.å.) Strømmens Værksted og Strømmen Staal. Hentet fra: http://industrimuseum.no/bedrifter/strommen2

Strømmen Staal. (2020, 2. januar). I Lokalhistoriewiki. Hentet fra: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Str%C3%B8mmen_Staal

Strømmens Værksted. (2020, 29. mai). I Store norske leksikon. Hentet fra: https://snl.no/Str%C3%B8mmens_V%C3%A6rksted