Hopp til hovedinnhold

Lyd i MiA!

MiA oppbevarer lydopptak. Kanskje er noe av dette interesse i et forskningsprosjekt? Har du noe liggende som du tror er relevant for ettertiden? Ta gjerne kontakt med oss.

 • Fra Akershusbasen (Digitalt museum)

De fleste lydopptakene som oppbevares i MiA er intervjuer. De er gjerne gjennomført i forbindelse med forsknings- og dokumentasjonsprosjekter med fokus på et bestemt tema. Det betyr ikke at materialet ikke kan gjenbrukes i andre prosjekter. I Museumstjenesten er det gjennomført bortimot 350 intervjuer i et tidsspenn fra 1987 og frem til i dag. Andre av MiAs avdelinger har også et stort antall lydopptak.

Temaer med intervjuer er for eksempel:

 • Barndom i Akershus
 • 17. mai blant innvandrere i Akershus
 • Fløtningen ved Fetsund Lenser
 • Strømmen verksted
 • Sætre kjeksfabrikk
 • Mattradisjoner
 • Utviklingen av Gardermoen
 • Hageidealer
 • Ungdom og kropp
 • Vesker
 • Russefeiring
 • Unge svenske arbeidsinnvandrere

For tiden pågår det innsamling av materiale fra tidsvitner fra Grini. Dessuten foretas det intervjuer i forbindelse med museets urbaniseringsprosjekt.

I dag har vi ikke registrert opptakene i noen database, men vi regner med å få det til i nærmeste fremtid. Dersom du er interessert i materiale er du velkommen til å ta kontakt med arkivansvarlig. Noe av materialet er klausulert, men vi vurderer i hvert enkelt tilfelle om tilgang.