Hopp til hovedinnhold

Skipskonstruktør Otto L. Scheens arkiv

Arkivet etter skipskonstruktør Otto L. Scheen ble i 2019 avlevert til MiA - Museene i Akershus avd. Oslofjordmuseet. Dette arkivet inneholder over 1000 tegninger og skisser. Arkivet er blitt ordnet og tilgjengeliggjort høsten 2022. Arkivverket har støttet prosjektet med arkivutviklingsmidler tildelt i 2021. Dette er et samarbeid på tvers av to avdelinger i MiA: Oslofjordmuseet og Museumstjenesten.

Otto L. Scheen (1926-2009) var en sentral skipskonstruktør av fritidsbåter og mindre fartøy i Norge etter andre verdenskrig. Hans læretid og kompaniskap med Richard G. Furuholmen (1887-1963) gjør Scheens virksomhet spesielt interessant. Furuholmen regnes som en av Norges fremste designere av båter innen fritidssegmentet i mellomkrigstiden, men også etter andre verdenskrig. Scheen tok opp denne arven og videreutviklet skipskonstruksjonen i takt med tidens trender utover mot siste del av 1900-tallet.

  • 1/1

Scheenarkivet inneholder over 1000 tegninger og skisser, samt ordrepermer, protokoller og notater. Arkivet som MiA har fått, komplimenterer arkivet som allerede finnes etter Scheen på Norsk Maritimt Museum. Arkivet inneholder opplysninger som vil bidra til økt kompetanse både om nærings- og fritidsaktivitet ved Oslofjorden. Som næring var deres «vare» et ledd i viktig samarbeid med båtbyggere og båtprodusenter langs hele Oslofjorden, men også langs kysten ellers i landet. Oslofjorden har vært et hovedområde for fritidslivet med båt. Mange av Furuholmens og Scheens båter går fortsatt på Oslofjorden som «flytende» kulturminner, eid av private.

Hovedmålet med prosjektet er å sikre og tilgjengeliggjøre dette arkivet. Arkivet er ordnet og katalogisert i Asta og publisert på Arkivportalen.no. Dokumentene vil også bli digitalisert og publisert på Digitalarkivet.no. Det er et ønske at dette arbeidet bidrar til ulike digitale og fysiske utstillinger der dokumentene er i bruk. Mer informasjon vil komme.

  • 1/1

Alle tegninger i artikkelen er fra Skipskonstruktør Otto L. Scheens arkiv.

Tekst: Cathrine Cecilie Arnesen, konservator NMF, Oslofjordmuseet og Katja Nicolaysen, konservator NMF, Museumstjenesten i MiA.

Dato 28.03.2022 (redigert 31.01.2023).