Hopp til hovedinnhold

Har du et arkiv hjemme eller skaper bedriften din arkiv?

MiA – Museene i Akershus satser på å bygge opp sin samling av privatarkiv. Vi er derfor interessert i materiale du måtte ha.

  • Dokument fra Sætre Kjeksfabrikk. MiA.
    Dokument fra Sætre Kjeksfabrikk. MiA.

Arkiv defineres som dokumenter som har blitt til som ledd i en virksomhet.  Både offentlige og private virksomheter skaper arkiv. Privat arkiv deles blant annet inn i:

  • Bedriftsarkiv
  • Lag-, forenings- og organisasjonsarkiv
  • Gardsarkiv
  • Arkiv etter privatpersoner

Arkiv kan bestå av mange type dokumenter. Det man først og
fremst tenker på er skriftlige dokumenter, men det kan også være fotografier,
film, video, lydopptak, tegninger, kart osv. Et arkiv kan være både papir eller
elektronisk. Det er ikke størrelsen som bestemmer hva som er et arkiv. Et arkiv
kan være et enkelt dokument skapt av en person til et arkiv på mange hyllemeter («måleeneheten» for arkiv) skapt av en virksomhet.

MiA tar imot materiale skapt av private virksomheter (bedrifter og organisasjoner) så vel som private personer. MiA tar derimot ikke imot offentlige dokumenter. Kommunearkiver i Akershus tar vare på arkiv fra den
enkelte kommune, med unntak av to kommuner som samarbeider om Folloarkivet. Har du derfor spørsmål om kommunearkiv må du henvende deg til disse. Flere kommuner i Akershus har avleveringsavtale med Riksarkivet.

MiA har utarbeidet en innsamlingsplan. Denne legger føringer for hvilke områder det skal satses på å få inn arkivmateriale fra. Samtidig ønsker MiA å bli bedre kjent som arkivinstitusjon og derfor er det
svært positivt om nettopp DU tar kontakt om du tror du har materiale vi er interessert i. Det er et kriterium at materialet er skapt i Akershus eller har
relevans for Akershus.

MiA er særlig interessert i å få inn bedriftsarkiver. Ta gjerne kontakt med oss om din bedrift trenger råd eller veiledning med tanke på å avlevere nettopp din bedrifts materiale til oss! MiA er også opptatt av å få inn foreningsarkiver. Disse har en tendens til å forsvinne når styrene blir byttet ut. Både bedrifts og foreningsarkiver er viktige kilder til samfunnsutviklingen i Akershus.

Vil du vite mer om privatarkiv? Da kan vi anbefale å lese:

Lange, Vilhelm, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard (2001): Privatarkiver Bevaring og tilgjengeliggjøring. Riksarkivaren skriftserie 11. Kommuneforlaget