Hopp til hovedinnhold

Er du på jakt etter primærkilder for Akershus ?

MiA – Museene i Akershus har egen samling av privatarkiv og forvaltningsansvar for flere andre. Museet er et fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv i Akershus.

  • Inspeksjonsrapport fra meieri. MiA.
    Inspeksjonsrapport fra meieri. MiA.

Privatarkiv som er ferdig ordnet blir fortløpende publisert på Arkivportalen. Du finner det under signaturen AFM-FiA. 

Denne samlingen består i dag av to store sentrale arkiv: Strømmen verksted og Sætre kjeksfabrikk. I tillegg finnes det arkiv etter  lag og foreninger. Samlingen er under oppbygningen og vi tar gjerne imot nye privatarkiver fra Akershus. Vi har mange arkiver som ikke er ordnet og publisert på arkivportalen enda. Ta derfor kontakt om du er på jakt etter arkiv som du ikke finner på arkivportalen. 

MiA forvalter også arkivsamlingene på: 

  • Ullensaker museum (AFM-UM) har en rekke lag og foreningsarkiv tilhørende i Ullensaker kommune. I tillegg har denne avdelingene flere meieriarkiv.
  • Follo museum har en rekke lag og foreningsarkiv. Disse er foreløpig ikke publisert på arkivportalen.
  • Fetsund Lenser (AFM-FL) forvalter arkivet etter Glomma fellesfløtningsforening. Det er et omfattede arkiv med mye spennende materiale.

I tillegg til MiA, har flere biblioteker i Akershus, arkivsamlinger. I Follo har Folloarkivet noe privatarkiv.

MiA tar gjerne imot forskere og andre som ønsker å benytte
materiale!

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1