Hopp til hovedinnhold

Nytt privatarkiv under ordning: Vormen Forende Teglverk

I 2016 mottok MiA – Museene i Akershus en stor pappeske med arkivmateriale med beskjed om at materialet var fra Baadshaug teglværk. Under en internopplæring om privatarkiv ble denne pappesken gjenstand for øvelse i hvordan ordne og katalogisere privatarkiv. Det ble et spennende dypdykk i teglverks-virksomhet.

  • 1/3
    Foto: Øivind M. Bakken/MiA
  • 2/3
    Foto: Øivind M. Bakken/MiA
  • 3/3

Teglverkene hadde høykonjunktur i perioden fra 1890 og frem til 1900-tallet. I den perioden ble det anlagt tre teglverk i Eidsvoll i tillegg til Eidsvoll Værks teglverk. Dette var Baadshaug teglverk AS (etabl. 1892), Lynesdalen teglverk (etabl. 1896) og Vormen teglverk (etabl. 1899). Disse tre ble i 1900 slått sammen til ett selskap: A/S Vormen forende teglverker. Arkivet inneholder dokumenter tilbake til tiden fra det var tre separate teglverk til avviklingen på 1960-tallet. 

Det var opp- og nedkonjunkturer i perioden teglverkene var i drift. De første årene etter 1900-tallet var det vanskelige tider, men fra 1911 ble det bedre. I 1917 ble Lynesdalen teglverk nedlagt, mens de andre ble modernisert. Utover på 1920-tallet kom det sterk konkurranse først og fremt fra Oslo-verkene. I 1940 ble A/S Vormen forende teglverker oppkjøpt av Helle teglverk i Sunnfjord. 

Dokumentene som så langt har blitt ordnet gjenspeiler opp- og nedgangstider og tøffe tak. Det har blant annet vært rettsaker med grunneiere og det har vært ras som følge av virksomheten. Arkivet blir ordnet i ASTA og fortløpende publisert på Arkivportalen. MiA antar å ha arkivet ferdig ordnet i løpet av april 2017. 


Vil du vite mer om teglverkene?