<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />
 (Foto/Photo)

Gravene i Trandumskogen

Få dager etter 8. mai 1945 begynte arbeidet med å grave opp levningene av dem som var blitt henrettet i Trandumskogen. Gravene fikk da nummer etter rekkefølgen de ble gravd opp i.

Her er informasjon om hver enkelt grav og om mennene som lå i dem. (Informasjon om grav 5 kommer)