Hopp til hovedinnhold

Grav 3: 30. oktober 1944

De siste henrettelsene som fant sted i Trandumskogen.

22 menn mistet livet her, hvorav 14 hadde drevet med illegalt arbeid, de fleste gjennom Milorg. Åtte menn fra Sovjet var også blant de henrettede. De hadde blitt arrestert for fluktforsøk og illegalt arbeid/propaganda.

Fylkesarkeolog i Nordland Martinus Hauglid har lagt ned et stort arbeide for å skaffe til veie informasjon om de utenlandske fangene i Norge. Følgende informasjon kommer fra han.

Boris - en ukrainsk jøde

Boris Mironovitsj Reznik var lege (offiser) i 89. panserregiment. I begynnelsen av august 1941 omringet tyskerne 20 sovjetiske divisjoner ved Uman i Ukraina og tok mer enn 100 000 krigsfanger. En av dem var jøden Boris som ble født 15. mai 1917 i Labun, Ukraina. Boris var gift og faren hans het Miron Reznik.  

I 1923 bodde det 952 jøder i Labun. Landsbyen heter i dag Jurovsjtsyna (Yorovschyna) og ligger i Khmelnytskij (Khmel´nyts´ka) oblast i Ukraina. I dag er det en jødisk gravlund og massegrav fra Holocaust der, men ingen jøder.
Alle sovjetjødiske krigsfanger skulle under krigen sorteres ut og likvideres. Men, 29. oktober 1941 kom en ordre som gjorde unntak for jødiske leger og helsepersonell. Grunnen var trolig at det var en prekær helsesituasjon i krigsfangeleirene med utbrudd av epidemier som rammet både sovjetere og tyskere. Boris Reznik overlevde derfor den første seleksjonen og ble sendt til Norge i april 1942 med en stor transport av sovjetiske krigsfanger til Jørstadmoen ved Lillehammer (Stalag 303). Det er ikke kjent hvilke leirer han var fangelege i, men på Jørstadmoen var det sykeleir med avdeling med sterkt smittefarlige. Det er derfor mye mulig at Reznik kan ha vært lege der den første tida. I 1944 vet vi at han var fangelege på Vestlandet (Hordaland, eventuelt Sogn og Fjordane) .

Øverstkommanderende for Wehrmacht i Norge, Generaloberst von Falkenhorst, utstedte den 19. juli 1944 en ordre om kontraspionasje i krigsfangeleirer og krigsfangearbeidsbataljoner. Første punkt i ordren lød: "In Kriegsgefangenen-Lagern befindliche Volljuden sind sofort dem SD zu übergeben." Boris Reznik ble overlevert til Sipo/SD i Bergen 9.august 1944. Han satt i Bergen kretsfengsel til 18.august og deretter på Espeland, før han ble sendt til Grini hvor han var på celleavdeling i hovedbygningen fra 24. august til 30. oktober 1944. Den siste natta tilbrakte Boris Reznik og mennene han ble skutt sammen med, på Viktoria Terrasse.

En mann klarte å unnslippe

Trygve Gulliksen var typograf og produserte flere illegale aviser. Da han ble tatt til fange jobbet han på et illegalt trykkeri, som var skjult i tøffelfabrikken «Hygga» på Høybråten i Oslo. Gestapo arresterte han da han kom på jobb 10. juni 1943. Eieren av fabrikken Peter Christensen, hans kone, datter og en annen ansatt ble også arrestert. Peter Christensen ble henrettet på Trandum 5. september 1944. Etter tortur på Victoria Terrasse satt Trygve Gulliksen en lang periode på Grini. Den 30.oktober 1944 ble han ført til Viktoria Terrasse sammen med fire andre nordmenn og en russer. Der ventet flere fanger og det var tydelig at tyskerne forberedte en henrettelse selv om mange av dem ikke hadde fått noen dom.

Klokka halv fire om natta ble de 23 fangene plassert på to lastebiler med presenning. De måtte ta av jakkene og fikk hendene bundet bak på ryggen. To og to var bundet sammen ved albuene. Gulliksen hadde en foldekniv som han hadde fått lurt unna og han klarte å skjære løs tauene. Han spurte om sidemannen ville være med, men han sa nei og trodde ikke at de ville klare å rømme. Da bilene kom til bakkene opp mot Skedsmokorset skar Gulliksen opp presenningen og kastet seg ut. Vaktene skjøt etter han, men det var mørkt og vaktene var ikke mange nok til å følge etter og samtidig passe på resten av fangene. Gulliksen var heldig, han kom til et hus der folkene hjalp han med tørre klær, mat og reisepenger. Forkledd som en vanlig arbeider med matpakke, kom han seg med morgentoget til Oslo. Sammen med konakom han seg over til Sverige, og deres to barn overlevde krigen i skjul i Norge. Trygve var født i 1908 og levde til 1985. 

Gartner Syversen

Rolf Alexander Syversen, eller bare «Gartner Syversen» som han ofte blir kalt, kom inn i motstandsarbeidet i forbindelse med massearrestasjonene av norske jøder høsten 1942. En morgen oppdaget han fire jødiske flyktninger, fire brødre, i gartneriet sitt. Han kontaktet personer i motstandsbevegelsen, som hjalp de jødiske flyktningene over grensen til Sverige. Etter dette ble Rolf en aktiv del av Carl Fredriksen Transport, den største flyktningsoperasjonen i Norge under andre verdenskrig.

I løpet av bare noen måneder på høsten 1942 og vinteren til 1943 bisto Carl Fredriksen Transport med flukt til i underkant av 1000 personer. Over 350 av disse var jøder som flyktet fra en nærmest sikker død i utryddelsesleirer. Flyktningene ble ofte bedt om å møte på gartneriet til Rolf, før de ble tatt videre mot Sverige.

I starten av 1943 ble gruppen avslørt, og de aller fleste medlemmene valgte da selv å flykte til Sverige, men Rolf ble værende i Norge. Hans kone Klara var høygravid, og han ville ikke å forlate henne alene i Norge, nå som det nærmet seg fødsel. I mars fikk Klara og Rolf sønnen Øyvind. 

I juli 1943 ble Rolf arrestert og etter hvert ført til Grini. Der satt han i over et år. I oktober 1944 ble Rolf henrettet og begravd her, i grav 3 i Trandumskogen.

"Han klarte ikke å stå på beina"

En av de 23 som ble henrettet denne dagen var Borti Reichelt. Borti var del av en familie hvor stort sett alle drev med motstandsarbeid. Faren Gerhard var kaptein og krigsseiler og gikk ned med skipet D/S Annavore i desember 1942. Broren Erik var en del av de britiske spesialstyrkene, og døde etter et mislykket sabotasjeoppdrag i Tromsø i 1943. Også søstera Mathilde ble arrestert for å hjelpe fanger med å flykte fra Ullevål Sykehus. Hun ble fengslet og torturert på Grini frem til hun ble deportert til Ravensbrück, hvor hun satt frem til freden.

Da tyskerne angrep Norge i april 1940 stilte Borti seg til krigstjeneste, og i vårmånedene kjempet han i Telemark under løytnant Hannevig. Etter kamphandlingene var over gikk han inn i motstandsarbeidet. Han bidro med utgivelsen av den illegale avisen «Alt for Norge» og hjalp mange med å flykte over grensen til Sverige. Borti ble arrestert to ganger, og den andre gangen skulle han aldri igjen få oppleve friheten. I tysk fangenskap ble Borti flere ganger torturert, og han ble stadig sykere og sykere. Søstera Mathilde beskriver Bortis siste dager i fangenskap slik:

«Da Borti 5. august 1944 ble overført til Grini, var han så syk og avkreftet at han ikke klarte å stå på bena. Han var like svak da han ble kjørt til Trandum og skutt 30. oktober uten foregående rettsak»

De henrettede i grav 3

Nicolai Bakitim født i Sovjet 21. oktober 1912 (32år). Krigsfange nummer 6553. Arrestert for flukt fra krigsfangenskap og illegal virksomhet den 31. august 1944. Fanget sammen med Medownikow og Lotokow

Jacob Brûnelin født i Stalingrad, Sovjet 1900 (44år). Krigsfange nummer 6587. Arrestert den 9. september 1944.

Odd Trygve Christiansen bosatt på Fagernes, født i Drammen 4. april 1904 (40år). Blikkenslagermester. Var som frivillig i krigen i 1940. Kom straks med i motstandsbevegelsen, og ble områdevåpensjef for Milorg i Valdres. Konstruerte og fremstilte håndgranater på verkstedet. Arrestert av Gestapo 30. mars 1944. Gift med Hjørdis Mathilde Hansen, ett barn.

Jacob Magnus Frøyland født i Farsund 3. mai 1897 (47år). Skipsfører og reder. Var leder av Milorg i Farsund fra 1942. Arrestert mars 1944. Gift med Ellen Jahanne Reinertsen, ett barn.

Fedor Getnikow født i Micheljow/Cerikow, Sovjet 18. februar 1918 (26år). Krigsfange nummer 6664. Arrestert for flukt fra krigsfangenskap den 29. september 1944. 

Eyolf Haug født i Kongsberg 27. september 1896 (48år). Bestyrer av Kongsberg Arbeidskontor. Ledet under okkupasjonen B.org-styrkene i Buskerud og fra 1942 også for en del av Telemark. Arrestert under rassia på Kongsberg 1. oktober 1943. Satt på Bredtveit og Møllergata 18 inntil han ble skutt.   

Audun Lavik bosatt i Lyngdal, født i Bergen 9. august 1899 (45år). Distriktlege. Var med i Milorg, hjalp folk som kom fra England i spesialoppdrag og var med i etterretningstjenesten. Ble arrestert 9. februar 1944. Satt på Møllergata 19. Gift med Inger Margrethe Aanrud, fire barn.

Michael Lotikow født i Sovjet 15. september 1912 (32år). Krigsfange nummer 6555. Arrestert for fluktforsøk og kommunistisk virksomhet.

Wladimir Medovnikov født i Sovjet 31. juli 1923 (21år). Krigsfange nummer 6554. Arrestert for flukt fra krigsfangenskap og illegal virksomhet den 31. august 1944. 

Sverre Emil Narvesen født i Modum 8. september 1918 (26år). Medisinstudent. Var med i kampene i Valdres i april 1940. Deltok senere i hemmelige etterretningsarbeid i Norge til han våren 1942 ble nødt til å dra til Sverige. Gikk sju ganger som kurer til Norge og ble i november 1942 sendt til Storbritannia. Etter å ha gjort tjeneste i den norske brigade i Skottland, ble han sendt til Norge med en sender. Ble arrestert 11. juni 1944.  

Thormod Johannes Nygaard bosatt i Oslo, født i Sandar 11. august 1904 (40år). Gullsmedvenn. Var med på å organisere Milorggrupper, var med i etterretningsvesenet og skaffet rapporter om tyske troppetransporter til og fra Norge. Ble arrestert 10. januar 1943. Kom til Grini, så til Møllergata 19 og til Grini igjen 15. mars 1944. Var med i Norges kommunistiske partis sentralkomité. Gift med Elna Irene Jensen, ett barn. 

Gunnar Onshuus bosatt i Sandefjord, født i Drammen 20. august 1906 (38år). Overrettssakfører. Var gruppesjef i Milorg og avsnittssjef fra august 1943 til han ble arrestert 16. mars 1944. Gift med Dagbrog "Daga" Brodtkorb.

Simon Peachawow født i Sibir, Sovjet 15. februar 1919 (25år). Krigsfange nummer 6665. Arrestert for flukt fra krigsfangenskap den 29. september 1944.

Rolf Edvin Pettersen født i Drammen 10. mars 1903 (41år). Verkstedarbeider. Drev illegal virksomhet og ble arrestert 14. desember 1943. Satt på Møllergata 19. Gift med Kristine, ett barn. 

Borti Reichelt født i Kragerø 5. februar 1916 (28år). Agent. Var med i kampene i Norge i 1940. Kom senere med i illegalt arbeid i Porsgrunn og Oslo. Utga en illegal avis og hjalp fanger å flykte fra Ullevål sykehus. Ble arrestert 17. oktober 1941 og satt på Møllergata 19, Grini og Akershus. Lå en tid på Ullevål sykehus og ble deretter sendt tilbake til Grini.

Boris Mironovitsj Reznik født i Labun, Ukraina 15. mai 1917 (27år). Lege. Ble tatt som krigsfange av tyskerne 3. august 1941 ved Pervomajsk i Ukraina. Grinifange nummer 13549. Fra Bergen til Grini 24. mars 1944. Gift. Se egen omtale i teksten ovenfor. 

Hugo Rossnes født i Oslo 23. april 1906 (38år). Ble arrestert 9. november 1943 og satt på Møllergata 19 til han ble skutt. Gift med Ragna Oselio Thollefsen. 

Reidar (Olsen) Steen bosatt i Sandefjord. født i Tune 25. januar 1917 (27år). Elektriker. Var en av lederne for Sandsfjordistriktets illegale etterretningstjeneste. Ble arrestert 16. mars 1944 og satt på Møllergata 19.   

Olaf Strand født i Bergen 19. november 1912 (32år). Likningsfullmektig. Var med på å gi ut den illegale avis Norsk Vilje. Ble arrestert 12. januar 1944. Gift med Gunnlaug Clausen. To barn.

Rolf Alexander Syversen født i Oslo 9. juni 1906 (38år). Gartner. Var med i en organisasjon for flyktningtransport og ble arrestert 10. juli 1943. Satt på Møllergata 19 og Grini. Gift med Klara Mathilde, ett barn.

Karl Ludvig Sørensen født i Sandefjord 5. februar 1916 (28år). Bankassistent. Var administrasjonssjef i Milorgs Sandefjordsavdeling og kontaktmann for distriktledelsen. Ble arrestert 19. mai 1944 og sendt til Møllergata 19. 

Patike Tseikidse født i Sovjet 13. mars 1924 (20år). Krigsfange nummer 6545. Arrestert for flukt den 28. august 1944. Også fangenummer 25307.

Henrettelsene fortsatte på Akershus festning

Henrettelsen den 31. oktober ble den siste på Trandumskogen. Da Trygve Gulliksen klarte å rømme fant tyskerne ut at det var for risikofylt å kjøre fangene helt ut til Trandumskogen. Resten av krigen foregikk derfor henrettelsene på Akershus festning.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1