Hopp til hovedinnhold

Museet på Gardermoen er stengt

Ullensaker museum flytter fra Sør-Gardermoen. Det er politisk vedtatt at museet skal relokaliseres innen 2025, fortrinnsvis til en sentrumsnær plassering på Jessheim. Kommunen har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med å utrede hva slags lokaler som kan være aktuelle å flytte til. 

Nytt museumskonsept

Flyttingen fra lokalene på Sør-Gardermoen innebærer en gyllen mulighet til å tenke gjennom hva slags museum Ullensaker skal ha i framtida. Hvilke målgrupper skal museet ha, og hva slags tilbud kan museet gi?

I samarbeid med Ullensaker kommune har vi utarbeidet et forslag til mulig nytt museumskonsept som er utgangspunkt for en medvirkningsprosess i løpet av 2022. Les mer om det foreslåtte konseptet og si din mening her!

Fortsatt aktivitet

Vi arrangerer fortsatt en rekke aktiviteter selvom dørene på tunet er stengte. Les mer om alt det spennende som skjer her!

Besøk tunet

Publikum kan fortsatt besøke tunet og se bygningene som står der, men det er ikke åpent inn til utstillingene, i resepsjonen eller i kafeen.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1