Hopp til hovedinnhold


I samarbeid med Ullensaker kommune tilbyr Ullensaker museum undervisningsopplegg for Den kulturelle skolesekken. 3. trinn tilbys et opplegg om forhistorie og arkeologi, og undervisningen for 9. og 10. trinn omhandler andre verdenskrig og Trandumskogen.

9. trinn og 10. trinn - Andre verdenskrig og Trandumskogen

  • 8 elever står i enden av et tunnel. De holder hverandre i hånden
    1/1
    Eksempel på hvordan en elevgruppe valgte å vise begrepet fred. Juliane Husvik Sukkestad

I Trandumskogen får elevene høre om det som skjedde der under krigen. Elevene går samlet gjennom skogen og ved noen av gravene fortelles historiene til dem som ble skutt akkurat der. 

I gamle Trandum militærleir får elevene undervisning i en opprinnelig offisersmesse fra 2. verdenskrig. 

 "Valgets kval": De blir presentert for ulike etiske problemstillinger som de skal diskutere og ta stilling til. De må velge, men får lov til å velge på nytt dersom de endrer oppfatning etter hvert.

"Ansvar": Elevene skal vurdere hvem som hadde mest og minst ansvar for det som skjedde i Trandumskogen.

Dersom du ikke kan reise til Trandumskogen med klassen din, kan du bruke vårt digitale undervisningsopplegg.

3. trinn - forhistorie og arkeologi

  • Nærbilde av barnehender som skjærer i en skinnbit med en steinflekke
    1/1
    Elevene får skjære i skinn slik som steinaldermenneskene. Øivind Möller Bakken

Elevene drar til Raknehaugen der de får undervisning om Raknehaugen og om gravhauger fra jernalderen. De får også gjøre aktiviteter, blant annet lage ild med ildstål slik som jernaldermenneskene.

Ta kontakt for bestilling

Sigrid Tveiten Roholt
Sigrid Tveiten Roholt
Stedsansvarlig
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1