Hopp til hovedinnhold


I samarbeid med Ullensaker kommune tilbyr Ullensaker museum undervisningsopplegg for Den kulturelle skolesekken. 3. trinn tilbys et opplegg om forhistorie og arkeologi, og undervisningen for 9. og 10. trinn omhandler andre verdenskrig og Trandumskogen.

9. trinn og 10. trinn - Andre verdenskrig og Trandumskogen

 • 8 elever står i enden av et tunnel. De holder hverandre i hånden
  1/1
  Eksempel på hvordan en elevgruppe valgte å vise begrepet fred. Juliane Husvik Sukkestad

I Trandumskogen får elevene høre om det som skjedde der under krigen. Elevene går samlet gjennom skogen og ved noen av gravene fortelles historiene til dem som ble skutt akkurat der. Så får elevene en utfordring: De skal bruke seg selv og lage et stillbilde som viser begrepene krig, fred og nøytralitet. 

På Ullensaker museum får elevene en omvisning i utstillingen "Skudd i mørket - hva skjedde i Trandumskogen?". Her blir de fortalt om Andre verdenskrig og om den tyske okkupasjonen. Det brukes lyd, bilde og fortelling, og et lite innslag av egenaktivitet, for å formidle flere av historiene til dem som ble avrettet i Trandumskogen.

I første etasje i museumsbygningen er elevene med på "Valgets kval". De blir presentert for ulike etiske problemstillinger som de skal diskutere og ta stilling til. De må velge, men får lov til å velge på nytt dersom de endrer oppfatning etterhvert.

3. trinn - forhistorie og arkeologi

 • Nærbilde av barnehender som skjærer i en skinnbit med en steinflekke
  1/1
  Elevene får skjære i skinn slik som steinaldermenneskene. Øivind Möller Bakken

Utstillingen Ull's rike er utgangspunktet for undervisningen. Elevene får se på ekte steinaldergjenstander fra Ullensaker, prøve seg på praktiske oppgaver, være arkeologer der de graver opp gamle ting og de får skjære i skinn med steinflekke slik som steinaldermenneskene. 

Elevene drar også til Raknehaugen der de får undervisning om Raknehaugen og om gravhauger fra jernalderen. Denne delen inneholder også aktiviteter. Elevene skal finne ut hvor høy og bred gravhaugen er, og de får prøve å lage ild med ildstål slik som jernaldermenneskene.

Digitalt undervisningsopplegg

Under koronapandemien utviklet vi et digitalt undervisningsopplegg for Trandumskogen. Denne ressursen er fortsatt tilgjengelig for bruk!

Undervisningsopplegget består av 4 deler:

 1. Film og informasjon fra henrettelsesstedet i Trandumskogen. Dere finner også linker videre til artikler, intervjuer og til NRKs serie om Tungtvannsaksjonen .
 2. Sovjetiske krigsfanger i Norge. Det fantes flere arbeidsleire i Ullensaker og fangene har vært med på å tilrettelegge for flyplass og veier i området.
 3. 2. verdenskrig i Ullensaker/Norge. En 4. min film med bilder og info i korte trekk. 
 4. Valgets kval; Lydfiler med oppgaver til refleksjon/diskusjon. Eksempel: Skal man følge ordre for enhver pris? Skal en angi en venn som jobber for Gestapo? Hvorfor flyktet man ikke hvis en fikk muligheten?

Ta kontakt for bestilling

Sigrid Tveiten Roholt
Sigrid Tveiten Roholt
Stedsansvarlig