<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 4: 30. april 1942

Et fluktforsøk fra Ålesund endte galt og atten mann ble henrettet.

I krigsårene flyktet over 3000 personer med båt fra Vestlandet til de britiske øyer, særlig til Shetland. Mer enn 300 båter fraktet flyktninger. 137 personer omkom under Englandsfarten. Uvær og angrep fra tyske skip og fly krevde flest liv. Flyktningtransport var en viktig del av motstandskampen og mange som drev med hjemmefrontarbeid, flyktet fordi de var redde for å bli arrestert av tyskerne. Mange av de som flyktet ønsket å slutte seg til de allierte styrkene i Storbritannia og fortsette kampen mot tyskerne. 


Et fluktforsøk fra Ålesund

I Ålesund ventet 29 mennesker som Wallegruppa skulle hjelpe over til Shetland. Lørdagskvelden 21. februar 1942 ble de i små grupper ledet fra gjemmestedene til båten «Viggo» som ventet på Gåseid, noen kilometer fra sentrum. Flyktningene kom fra Østlandet og nærområdet på Vestlandet. 

To av «flyktningene» var med i Rinnan-banden, en norsk gruppe som hjalp tyske Gestapo med å avsløre motstandsfolk og fluktforsøk. Bjarne Jenshus og Ingvar Aalberg utga seg for å være flyktninger. Målet var å ta både dem som organiserte flukten og flyktningene.

Henry Rinnan var trønder og arbeidet for Gestapo. Han var etterretningsagent, angiver og torturist. Rinnan ledet Sonderabteilung Lola, kalt «Rinnanbanden». De var ansvarlige for at mer enn 80 nordmenn døde og tusenvis ble arrestert. Rinnan ble personlig dømt for 13 mord. Han fikk dødsdom og ble henrettet 1. februar 1947. 

Flukten med "Viggo"

Gestapo kjente til fluktplanen, men ikke fluktruta. De skulle skygge flyktningene og følge etter dem. Når gestapos vakt mistenkte at flukten startet skulle han ringe og varsle tyskerne. Målet var å slå til mot fluktbåten når alle var om bord. Tilfeldigheter gjorde at dette mislyktes. Telefonkiosken vakta prøvde å varsle fra var låst og Gestapos bil som fulgte etter flyktningene punkterte og kjørte i grøfta. Båten «Viggo», en 40 fots fiskeskøyte, lå og ventet på avtalt sted. Noen av flyktningene ble forsinket, bl.a. på grunn av tyske kontroller langs vegen, men alle kom seg om bord. Skipperen Ole Dyrøy kunne litt forsinket legge båten fra land i ly av nattemørket. ”Viggo” skulle til Valderøya nord for Ålesund. Derfra skulle flyktningene bli rodd til Godøya, der en større båt skulle ta dem over havet til Shetland. 

Nesten framme gikk «Viggo» på grunn. Det tok tid å komme seg av grunna, så de ble veldig forsinket. De rakk derfor ikke fram til avtalt tid og karene med robåtene hadde dratt hjem.”Viggo” snudde og dro tilbake til startstedet. Der gikk seks personer i land for å skaffe mat og gjøre nye avtaler. Jenshus og Aalberg var blant dem, og de fikk dermed varslet Rinnan. På morgenen 23. februar ble «Viggo» omringet og beskutt av tyske patruljebåter. «Viggo» ble slept til Ålesund, der alle ombord ble ført i land. I alt ble 52 kvinner og menn arrestert, mange av dem hadde hjulpet til med flukten. 

De fleste slapp ut etter en tid i fengsel og to kom seg senere over til Shetland. 18 mann, deriblant skipper Dyrøy ble skutt på Trandum 30. april 1942 etter å ha vært fengslet på Vollan i Trondheim og på Grini. Av de 18 hadde 11 deltatt i kampene i april 1940 og mange drev med illegalt arbeid. Fire andre mistet også livet i fangenskap. 

Forfatteren Sigurd Evensmo var med på «Viggo», men slapp unna med fengsel. I romanen «Englandsfarere» skriver han om flukten.

De henrettede i grav 4

Leif Bye-Nielsen  bosatt i Oslo. Født i Bergen 30. juli 1908. Dekoratør. Var med på illegalt arbeid. Satt først fengslet i Trondheim, kom så til Grini dagen før henrettelsen. Han var da så dårlig at han betegnes som døende allerede på vei til Trandumskogen. 

Arne Grønn Disch fra Tønsberg, født 9. august 1917. Maskinassistent. Lå på nøytralitetsvakt i 1940 og var med på kampene i Norge og ble tatt til fange. Var med i illegalt arbeid. Drev med aviser, etterretning og oppsetting av hjemmestyrkene i Tønsbergområdet. Dro til Sverige 5. desember 1941, men kom tilbake til Norge for å reise videre direkte til England. Ble arrestert ca. 23. februar 1942 og tatt til Trondheim. Ble senere til Grini.

Ole Elias Dyrøy fra Borgund, født 19. oktober 1904 i Skodje. Fisker. Gift med Elise Mathilde Greger, 3 barn.

Harald Dølerud fra Oslo, født 27. januar 1919 i Ådal. Var med i krigen i Norge som sersjant ved I.R.6. Fra 1940 politikonstabel i Oslo. Som vaktsjef over politiske fanger på Ullevål sykehus befridde han fanger. Ble arrestert og skutt som hevn for Telavågaffæren.

Kåre Angel Elgenes fra Molde, født 7. desember 1914 i Sandøy. Slakter og formann i Molde og omegn idrettsforening.

Per Andreas Fillinger fra Oslo, født på Gjøvik 9. august 1920. Student. Ble arrestert i Ålesund og sendt til Grini 14. mars. Skutt som represalier for Telavågaffæren.

Jakob Otto Friis fra Oslo, født i Trondheim 9. mai 1917. Filologistudent. Tjenestegjorde som sersjant i luftvernet på Rjukan under kampene i Norge i 1940. Drev under okkupasjonen spionasje og kurervirksomhet. Arrestert i Ålesund. Kom til Grini 14. mars 1942.

Andreas Gjertsen fra Oslo, født i Stavanger 4. mai 1920. Student. Var sjøkadett da krigen brøt ut. Arrestert i Ålesund.

Leonard Godager Bodde i Oslo og Furnes, født 1. november 1916 i Vang. Sersjant. Tjenestegjorde i kampene i Norge i 3. Gardekompani. Gikk høsten 1940 inn i politiet og hjalp politiske fanger med å rømme fra Ullevål sykehus. Arrestert i Ålesund. Satt først fengslet på Vollan og senere på Grini.

Ole Kjeldsberg fra Ålesund, født i Trondheim 12. februar 1913. Dommerfullmektig. Var med i kampene i 1940 ved Fodssum bro, Askim og Ørje, hvor han tjenestegjorde til troppene måtte flykte til Sverige. Kom til Norge etter kapitulasjonen og fortsatte i sin stilling som dommerfulllmektig i Ålesund til han ble arrestert i slutten av februar 1942 for fluktforsøk. Satt fengslet på Vollan ved Trondheim.

Alfred Waldemar Garmann Larsen fra Oslo, født 2. mai 1921. Gobakkshandler. Ble arrestert 23. februar 1942 i Ålesund for fluktforsøk. 

Ole Arntzen Lützow-Holm fra Oslo, født i Horten 17. april 1922. Juriststudent. Var under krigen i Norge med i et hjelpekorps som hjalp til med evakuering, transport av syke o.a. Var senere med i illegalt arbeid i Oslo som nyhetsformidling og pengehjelp. Ble arrestert 23. februar i 1942 i Ålesund.

Einar Oliver Mjølhus fra Hjelmeland, født 3. februar 1915. Frukthandler. Var med i krigen i Norge i 1940. Arrestert 23. februar 1942 i Ålesund og sendt til Grini.

Jesper Kjell Næss fra Ådal, født 11. februar 1917. Skogeier. Var med i kampene mot tyskerne fra Helgelandsmoen og nordover til Vestre Gausdal. Ble arrestert i Ålesund 23. februar 1942, ført til fengsel i Trondheim og videre til Grini 14. mars. Gift med Ellen Vivian Riddervold.

Bjarne Philip Olsen fra Ålesund, født 28. januar 1923. Matros. Ble arrestert 21. februar i Ålesund. Ble sendt til Vollan og senere til Grini.

Magnus Tuntland fra Hjelmeland, født 15. desember 1908. Gårdsarbeider. Var med i kampene i 1940 i Røldal. Deltok i  illegalt arbeid, forsøkte å rømme da han ble etterlyst, men ble arrestert 23. februar 1942 i Ålesund. Satt på Grini fra 14. mars 1942.

Peter Kristian Boe Young fra Oslo, født på Hisøy 21. juli 1920. Kontorist. Ble arrestert i Ålesund 23. februar 1942. Satt fengslet på Vollan og Grini.

Birger Aaslandogså omtalt som Ousland og Åsland) fra Hjelmeland, født 27. januar 1917. Fisker. Var med i kampene i Norge i april-mai 1940 opp til Vinjesvingen. Arrestert i Ålesund under fluktforsøk.


Telavåg og tilfeldigheter

Dødsdom var streng straff for å ha forsøkt å flykte, og straffen rammet nokså tilfeldig. Tyskerne hadde behov for å vise makt. De ble mer brutale etter hvert som det gikk opp for dem at de som flyktet til England var potensielle fiender, fordi de kunne komme tilbake til Norge og ta tyske liv. Henrettelsene av mennene fra Jæren og Ålesund var ren hevn fra tyskernes side, fordi to tyske politisjefer fra Sikkerhetspolitiet var blitt skutt og drept av nordmenn i Telavåg i Sund kommune ved Bergen 26. april 1942.

To norske agenter (Lingesoldater) hadde kommet fra Shetland. I Telavåg ble de overrasket av Sipo. Tyskerne skjøt de to nordmennene, som svarte med å skyte og drepe de to tyskerne. Den ene nordmannen døde og den andre, Emil Gustav Hvaal, ble hardt skadet. Han ble fanget og henrettet på Trandum 14. oktober 1943, sammen med Lars Telle, sønnen i huset der skytingen fant sted (grav 11).

Mye av båttrafikken til Storbritannia hadde foregått fra Telavåk, men ikke de to fluktforsøkene med "Viggo" og "Lykken". Likevel måtte 33 menn fra de to fluktforsøkene bøte med livet. Allerede fire dager etter skuddene i Telavåg ble de fra "Viggo " henrettet. Terboven skrev i en pressemelding "To Sipomenn er skutt av norske agenter, og som straff er 18 norske statsborgere som forsøkte å rømme til England skutt". Måneden etter falt skuddene for dem fra "Lykken".

Som hevn ble også stedet Telavåg brent, alle husdyr fjernet og alle båter senket. De 72 mennene mellom 16 og 60 ble sendt til Sachsenhausen. 31 av dem døde. Resten av befolkningen ble internert i Hardanger til mai 1944.