<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 2: 3. september 1943

Karsten Løvestad hjalp flyktninger over grensen til Sverige.

Karsten Løvestad hadde deltatt i krigen i Finland i 1940 og fraktet senere flyktninger over grensen til Sverige. Han ble arrestert i slutten av oktober 1942 da han og Harry Pedersen fulgte 10 flyktninger, derav 9 jøder, til Sverige. De satt på toget og nærmet seg grensa til Sverige da to av jødene og Løvestad ble bedt om å vise legitimasjon. Han skjøt seg fri og de hoppet av toget i fart og rømte, men ble tatt til fange etter en massiv politiaksjon. De 9 jødene ble drept i Auschwitz i august 1943.


De andre som lå i grav 2 var en fisker fra Skjervøy i Troms som hadde stjålet store mengder post fra tyskerne, en kelner fra Oslo som forsøkte å flykte til Sverige og en kontorist fra Bergen.

De henrettede i grav 2

Nikolai Marius Karlsen født på Skjervøy 23. april 1920 (23år). Fisker. Ble arrestert 31. mars 1943 i Tromsø og satt på Grini fra 4. juli. Han hadde tatt en tysk båt som fraktet store mengder post til de tyske troppene. Dømt for Besatzung eines Postkutters der Wehrmacht in Nordnorwegen, Beraubung von Feldpostsendungen von und für deutsche Truppen in grossen Mengden. 


Hillel David Lie føst i Oslo 10. oktober 1906 (36år). Kelner med hotellfagskole. Ble arrestert 12. desember 1942 for fluktforsøk til Sverige og satt først på Åkebergveien, senere på Grini til 3. september 1943 da han ble dømt til døden og skutt. Også omtalt som David Hille Feinsiber. Gift med Ingrid Michaelsen, ett barn.


Karsten Løvestad født i Trøgstad 13. juni 1916 (27år). Brannkonstabel. Var med i krigen i Finland fra januar 1940, kom senere med i krigen i Norge. Drev kurertjeneste og flyktningtransport. Under kurertjeneste kom det til skuddveksling med en grensepolitimann på utenlandstoget mellom Sarpsborg og Halden. Han ble arrestert 27. oktober 1942 og sendt til Møllergata 19 og Grini. 

 
Jean Richard Monclair født i Bergen 7. desember 1899 (43år). Kontorist. Arrestert 18. mai 1943. Var på Grini 22. juni til 12. august 1943. Dømt forStörung des Wirtschafts- und Versorgungslebens(ødeleggelse av virksomhet og livsforsyninger).