<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 1: 1. mars 1943

17 menn ble gravlagt her, blant dem Harald Andreas Slaatelid fra Norges kommunistiske parti.

De fleste av dem som ble henrettet her var familiefedre. Alle drev med illegalt arbeid. Noen var tatt med våpen og radiosendere . To var arrestert for andre gang. 7 bodde i Odda. I Odda hadde arbeiderne kjempet en hard kamp for bedre levevilkår i årene før krigen, og fagforeningene og Norges kommunistiske parti sto sterkt i kommunen. Mange av dem fortsatte å kjempe mot okkupasjonsmakten etter 9. april 1940. I september 1942 ble flere av de ledende kommunistene tatt. Bjarne Dalland, Ole Kjell Karlsen, Ottar Lie, Lars Nordbø og Harald Andreas Slaattelid var alle med i Sentralkomiteen i Norges kommunistiske parti .

De henrettede i grav 1

Arthur Oskar Berg fra Odda, født i Trondheim 26. januar 1890 (53år). Renovatør i Odda kommune. Kom ved krigens utbrudd med i illegalt arbeid og benyttet renovasjonsbilen til frakting av illegalt materiell mellom Odda og Tysseldal. Arrestert av Gestapo i Odda 12. oktober 1942 og sendt til Grini. Dømt til døden 20. februar 1943.


Bjarne Dalland fra Bergen, født 1. mars 1943 (36år). Funksjonær i Norsk transportarbeider forbund. Medlem av Norges kommunistiske parti sentralstyre og med i ledelsen av det illegale arbeidet på Vestlandet. Ble arrestert første gang 1940 og satt inne i seks måneder. Arrestert annen gang 8. september 1942. Gift med Birgith Hansen, to barn.


Daniel Theodor Danielsenbosatt på Voss, født i Bruvik 23. juli 1900 (42år). Organiserte hjemmefrontarbeidet i Indre Hardanger. Distribuerte illegalt materiell og var leder av gruppene på bostedet. Arrestert 26. september 1942. Ble sendt til Bergen, så Ulven og kom til Grini 10. november 1942. Gift med Inga Bertine, tre barn. 


Thor Gerotti Espelid fra Odda, født 29. august 1918 (25år). Ansatt ved Odda Foryningsnemnd. Var med i motstandsbevegelsen og ble arrestert i oktober 1942.


Ole Kjell Karlsen fra Oslo, født 20. august 1908 (34år). Stuert. Ble arrestert 4. april 1942. Satt på Grini fra 24. februar til 1. mars 1943. Ble dømt til døden og henrettet. Var med i Norges kommunistiske partis sentralkomite. Gift med Solveig Haugan.


Leif Arnoldus Kindem fra Odda, født 26. juni 1900 (42år). Fabrikkarbeider. Var med som frivillig under krigshandlingene i Norge april 1940. Under krigen var han i illegalt arbeid til han ble arrestert i oktober 1942. Satt på Grini. Gift med Solveig Svanhild, to barn.


Ingolf Kleppestø bosatt på Odda, født på Askøy 1. juni 1901 (41år). Kontormann. Drev illegalt arbeid under krigen og var leder av en gruppe i Odda. Organiserte distribuering av aviser og stensilerte selv paroler og publikasjoner. Sommeren 1942 ble han arrestert av Gestapo, satt først på Berg, deretter på Ulven og sist på Grini. Gift med Berglioth Smith.


Olav Kvernmo bosatt i Oslo, født i Øvre Stjørdal/Meråker 15. februar 1906 (37år). Forretningsfører. Var med på å utgi illegale aviser. Kommunist. Ble arrestert i 1940, men slapp ut etter 2,5 mnd. I april 1942 ble han arrestert på ny og dømt til døden. 


Ottar Lie bosatt i Oslo, født på Løten 5. mars 1896 (46 år). Sekretær. Var arrestert en måned høsten 1940, men slapp ut. Var i motstandsbevegelsen til han ble arrestert i Vikersund 30. oktober 1942. Var i Norges kommunistiske partis sentralkomité. Gift, to barn. 


Gustav Adolf Neråsen bosatt på Øyer, født på Biri 10. juli 1895 (47 år). Jernbanearbeider. Var med i motstandsbevegelsen. Ble arrestert 17. februar 1942 for å ha vært i besittelse av våpen. Satt på Møllergata 19 og senere på Grini. Gift med Elisif Karoline Opheim, seks barn. 


Lars Nordbø bosatt i Oslo, født i Stavanger 15. mai 1909 (33år). Sosialøkonom, journalist. Ble arrestert 14. april 1942 for illegal avis, og fordi han hadde radiosender. Satt på Møllergata 19, deretter på Grini. Var med i Norges kommunistiske partis sentralkomité. Gift med Mary Danielsen, ett barn.


Olaf Prestegård født på Odda 11. januar 1912 (31år). Fabrikkarbeider. Var med i illegalt arbeid, blant annet sabotasje. Ble arrestert 28. oktober 1942. Satt på Grini.


Harald Andreas Gerotti Slåttelid født i Os i Hordaland 20. januar 1895 (48år). Avdelingssjef. Ledet det illegale kommunistiske parti i Odda under krigen og organiserte illegale grupper. Ble arrestert i Odda 26. mai 1942 og satt på Møllergata 19 og på Grini til han ble skutt. Var med i Norges kommunistiske partis sentralkomité. Gift med Sigrid Johansen, to barn. 

 
Arne Stensrud bosatt i Oslo, født på Gjøvik 6. januar 1913 (30år). Lokomotivpusser. Drev illegal virksomhet og ble arrestert første gang 10. oktober 1941. Var blitt angitt for å ha radio og for å dele ut aviser. Slapp ut etter fem måneder og fortsatte sitt illegale arbeid. Ble arrestert annen gang 28. juli 1942 og satt på Møllergata 19 og Grini. Gift med Astrid Mabel Johansen. 


Reidar Svendsen
født i Oslo 9. juni 1896 (47år). Møllearbeider. Delte ut illegale avviser på arbeidsplassen. Ble arrestert 31. oktober 1942 for å ha hjulpet en tysk flyktning som anga ham. Ble dømt til døden 23. januar 1943. Gift med Hjørdis Astrid Fogelberg.


Sigurd Syvertsen født på Krokstadelva 4. januar 1903 (40år). Bygningsarbeider. Var med som frivillig i borgerkrigen i Spania i 1936 hvor han var ambulansesjåfør i 20 måneder. Kom tidlig med i motstandsbevegelsen og levde i dekning fra 1941. Ble arrestert 15. april 1942 og satt på Møllergata 19 og Grini til han ble skutt. Skilt, ett barn. 

  
Knut Veka bosatt på Odda, født på Voss 7. april 1902 (40år). Typograf. Hadde en ledende stilling innen motstandsbevegelsen og skaffet blant annet pengemidler. Ble arrestert av Gestapo 27. oktober 1943 og satt på Grini til han ble dømt til døden. Gift med Kitty Signe Ragnhilde Johannessen, fire barn.