<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 6: 5. september 1944

23 personer henrettes en tidlig høstdag

I denne graven ble det funnet hele 23 mennesker. Av dem var seks stykker fra Sovjetunionen og resten norske menn som tilhørte motstandsbevegelsen. Samtlige av de norske ble henrettet uten dom. Ti av mennene var med i Osvaldgruppen og tatt til fange på Modum og Norderhov 7. juni 1944. En satt i Sentralkomiteen i Norges kommunistiske parti og tre hadde holdt på med illegale aviser. Blant dem Peter Christensen som drev trykkeri i skjul på tøffelfabrikken sin i Oslo.

De henrettede i grav 6

Kristian Juel Wille Andresen født på Gjøvik 23. april 1911 (33år). Elektrisk sveiser ved Øveråsens motorfabrikk, Gjøvik. Var med i det illegale arbeidet til Osvaldgruppen med mangfoldiggjøring og utdeling av nyheter og oppbevaring av ammunisjon og våpen. Ble arrestert 31. mai 1944 av Gestapo. Gift med Ellen Marie Larsen, ett barn.

Fjodor Babkow fra Sovjetunionen, fødselsdato ukjent. Fange nummer 6431, krigsfange. Arrestert for flukt den 27. juli 1944, sammen med Sacharenko.

Finn Brede Bråthen født i Modum 1. desember 1923 (20år). Gårdsarbeider. Unndro seg arbeidstjeneste og arbeidet med våpentransport i Osvaldgruppen. Ble tatt av tyskerne i en hytte på Østmodum 7. juni 1944. Satt på Akershus.  

Peter Christensen bosatt i Oslo, født i Starup i Danmark 21. juni 1893 (51år). Tøffelfabrikant. Var en av de fremste organisatorer i motstandsbevegelsen, særlig i den illegale nyhets- og propagandatjenesten. Arrestert 10. juni 1943 og satt på Møllergata 19 og Grini. Gift med Marie Steffensen, en datter.

Arne Reidar Gustavsen født i Drammen 27. november 1902 (41år). Vognreparatør. Var med under okkupasjonen i illegalt arbeid og medlem av Norges kommunistiske partis sentralkomité. Gift med Irene Sofie Andersen, tre barn.

Reinhart Halvorsen bosatt på Norderhov, født på Hønefoss 17. januar 1897 (47år). Sekretær. Var sekretær i Hønefoss og omegns farlige samorganisasjon til høsten 1940. Var med og organiserte motstandsbevegelsen i Hønefossdistriktet. Arrestert under rassiaen i distriktet 7. juni 1944. Satt på Akershus til han ble skutt. Gift med Anna Olava Gulbrandsen, tre barn.

Petter Albert Hammerø bosatt i Oslo, født på Snåsa 13. mars 1982 (52år). Ingeniør. Arbeidet illegalt med sender og transporterte flygere til Sverige. Arrestert første gang 5. mai 1941 og satt på Grini til januar 1943. Ble løslatt og begynte atter med illegalt arbeid. Skaffet viktige opplysninger for etterretningstjenesten, falske pass, legitimasjonskort osv. Arrestert annen gang 15. juli 1944 og satt på Akershus til han ble skutt. Hans kone Sigrid Rennes ble skutt av tyskerne i juli 1944. Ett barn.

Reidar Hansen født i Norderhov 22. januar 1921 (23år). Skogsarbeider. Var med i motstandsbevegelsen. Drev med sabotasje i Osvaldgruppen. 

Åge Hansen født i Oslo 21. desember 1921 (23år). Mekaniker. Var medlem av Milorg og Osvaldgruppen. Var med på sabotasjehandlinger mot tyskerne. Under retrett fra en av sine aksjoner ble han sammen med en del andre overrasket av tyskerne og arrestert i mai 1944. Etter opphold på Akershus ble han skutt 6. september 1944.

Daniel Jacowitz bosatt ved Rostov, Sovjet, født 1. november 1922 (21år). Krigsfange nummer 6539. Arrestert for flukt den 26. august 1944. 

Ove Jensen bosatt i Asker, født i Borre 26. mai 1909 (35år). Forretningsmann. Var med i motstandsbevegelsen og ble arrestert 29. juli 1943. Satt på Møllergata 19, Grini og kom til Victoria Terrasse 5. september 1944. 

Georg Johannes Jenserud født i Norderhov 20. september 1920 (23år). Gårdsarbeider. Deltok i krigen 1940. Var med i motstandsbevegelsen og var medlem av en sabotasjegruppe, Osvaldgruppen. Ble arrestert 7. juni 1944 og satt på Akershus. Reinhart Halvorsens svigersønn, gift med Aslaug Marie Halvorsen, ett barn. 

Martin Kleppan bosatt i Oslo, født i Hof i Vestfold 11. januar 1914 (30år). Arbeider på radio- og kabelfabrikk. Drev illegalt arbeid under krigen, blant annet distribuering av illegale aviser. I pinsen 1943 ble han arrestert. Satt på Møllergata 19 og Grini.

Johan Karelius Moen født i Norderhov 2. mars 1920 (24år). Salmaker. Var med i motstandsbevegelsen, Osvaldgruppen. Ble arrestert 9. juni 1944 og sendt til Akershus. 

Helge Olsenbosatt i Norderhov, født i Nittedal 27. juni 1917 (27år). Var med i illegalt arbeid, Osvaldgruppen. Ble arrestert 7. juni 1944. Kom til Akershus hvor han var til han ble skutt. 

Kåre Pettersen født i Drammen 17. april 1922 (22år). Bryggeriarbeider. Arbeidet illegalt og ble arrestert på Modum 7. juni 1944. Satt på Akershus til han ble skutt. 

Stepan  Plesehatehewfødt i Ukraina, Sovjet 1. mai 1899 (45år). Krigsfange nummer 6665. Arrestert for fluktmistanke den 23. juli 1944. Også fange i Stalag 303.

Vasil Sacharsenenko født i Sovjet. Krigsfange nummer 6430. Arrestert for flukt den 27. juli 1944. Hadde også fangenummer 9223.

Aleksandr Sjimtsjuk/Sjemtsjuk født i Winitza,Sovjet, 1919 (25år). Krigsfange nummer 6538. Arrestert for flukt den 26. august 1944.

Karl Gjermund Skaarudfødt i Oslo 10. august 1924 (20år). Elektrikerlærling. Kom med i Milorg 1943 og var medlem av sabotasjegruppen Osvald. Ble arrestert 29. mai 1944 under en rassia på toget mellom Oslo og Eina. Satt på Akershus. 

Gunnar K. Skinstad født i Modum 18. juni 1921 (23år). Ekstrabetjent ved jernbanen. Drev etterretningstjeneste og sabotasje og var medlem av Milorg og Osvaldgruppen. Ble arrestert 7. juni 1944 og satt på Grini og Akershus. 

Per Thore Stensrud bosatt i Oslo, født på Blaker 30. april 1924 (20år). Lærling. Kom tidlig med i Milorg og utførte en rekke oppdrag. Tilhørte en sabotasjegruppe, Osvald, med forlegning på Eina og ble arrestert 14. juni 1944 på hjemtur etter en aksjon sammen med to kamerater. Det ble foretatt kontroll av det godstoget de var med. Han satt på Akershus til han ble skutt. 

Benani Tstikikowfødt i Sovjet 13. januar 1920 (24år). Krigsfange nummer 6442. Arrestert for fluktforsøk den 31. juli 1944.