<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 7: 3. juni 1944

«5 terrorister dømt til døden. Dommen er fullbyrdet.»

I denne graven ble det funnet fem medlemmer av Milorg, alle arrestert 22. august 1943. I løpet av en, kanskje to dager (1. og 2. juni 1944) ble saken deres journalført, behandlet, dømt, stadfestet og benådning avslått. Ofrene ble plukket ut litt tilfeldig og hadde ikke nødvendigvis noe å gjøre med den saken de ble dømt for. Det viktigste for tyskerne var å vise makt. Tyskerne offentliggjorde at: 

de dømte var ved engelske agenter blitt utdannet i bruk av skytevåpen og sprengmidler. De ble arrestert i det øyeblikk da de, etter omhyggelig forberedelse, vilde overfalle en ung nordmann i Oslo for å myrde ham.

Aftenposten 3. juni 1944

De henrettede i grav 7

Gunnar Hanssen født i Oslo 13. februar 1913 (30år). Kontormann. Var under okkupasjonen engasjert i industrispionasje og var med i en spesiell aksjonsgruppe. Arrestert 22. august 1943. Gift med Ruth Eckhoff, ett barn.

Kaare Hexeberg født i Nittedal 12. juni 1910 (33år). Pølsemaker. Var med i Milorg og huset flyktninger. Arrestert 22. august 1943. 

Oskar Haakon Johannesen bosatt i Nittedal, født i Trondheim 5. desember 1919 (24år). Sjåfør. Var medlem av Milorg og arbeidet som flyktningetransportør til Sverige. Ble arrestert 22. august 1943 i Oslo under en sabotasjehandling. Dømt til døden og skutt. 

Per Grell Lønning bosatt i Oslo, født i Gjesdal 7. desember 1920 (23år). Befrakter. Var med i en spesialgruppe av Milorg som ble utdannet og ledet av agenter fra England. Ble arrestert 22. august 1943, sendt til Møllergata 19, til Akershus og til Grini. 

Odd Næss født i Oslo 12. juli 1917 (26år). Diplomingeniør Norges Tekniske høgskole. Kom tidlig med i illegalt arbeid. Den gruppen han hørte til, ble rullet opp og medlemmene arrestert 22. august 1943. Han ble sendt til Møllergata 19 og 1. mars 1944 til Akershus. Dømt til døden 1.juni. Gift med Ruth Brodtkorb Danielsen, ett barn.