<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 8: 25. og 26. mai 1944

De fleste som ble funnet her hadde vært aktivt med i Milorg og ble dømt for «virksomhet og propaganda for fiendtlig stat». Flere av dem hadde fått opplæring i England og sendt tilbake til Norge på oppdrag.

Tatt på fersk gjerning 

Høsten 1942 skulle de to britiske agentene Sentzen og Skjørvø slippes ut i fallskjerm over Finnmark, men ved et uhell havnet de ved Enaresjøen på finsk side. De ble tatt til fange av en vaktpatrulje og senere overlevert til tyskerne i Norge, tiltalt for spionasje.

Motstandsbevegelsen fryktet at unge gutter skulle bli tvangsutskrevet til arbeidstjeneste. 4. mai 1944 skulle derfor arkivet til major Kielland tilintetgjøres av Max Manus, Gregers Gram og Edvard Tallaksen. 4 unge gutter sto vakt ved inngangene. Da aksjonen var nesten ferdig oppdaget statspolitiet guttene som forsøkte å flykte. John Hatland, Per Arne Stranger- Thorsen og Lars Emil Erichsen ble arrestert.

Holter, Jacobsen, Johansen, Reitan og Vogt var med i Milorg. Vogt og Reitan ble arrestert i januar 1943. De andre ble arrestert 17. og 18. mars 1943, da tyskerne rullet opp en gruppe av Milorg i Oslo.

Den henrettede i grav 8

 Magnus Dahlen født i Fåberg 22. september 1924 (19år). Sjåfør. Ble arrestert 8. november 1943 på Jørstadmoen, hvor han hadde sitt arbeid. Ble 15. november ført til Møllergata 19, derfra 3. desember til Grini, hvor han var til 26. mai 1944. Ble deretter ført til Trandum og skutt etter tysk dom avsagt 4. februar 1944. Henrettelsen av Dahlen ble ikke offentliggjort og arrestasjonsgrunn er ikke oppgitt

Lars Emil Erichsen bosatt i Oslo, født i Bærum 16. desember 1922 (21år). Handelgymnasiast. Gikk i tredje klasse på Vestheim gymnas da han ble med i Milorg. Senere fortsatte han på Oslo Handelgymnasium. Han var med på aksjonen mot Arbeidstjenesten, en aksjon som skulle hindre tyskerne å rekruttere norske gutter til tysk krigstjeneste, blant annet på Østfronten. Han var på vakt da Oslogjengen tok seg inn i politimajor Kiellands leilighet i Kirkeveien 90. Han ble arrestert og satt på Akershus. Ble dødsdømt 24. mai.   

John Hatland født i Oslo 9. mars 1924 (20år). Gymnasiast. Var medlem av en sabotørgruppe og ble 4. mai 1944 arrestert under en aksjon i Kirkeveien for å ødelegge arbeidstjenestens arkiver. 

Fredrik Wilhelm Holter  født i Oslo 18. desember 1917 (26år). Assistent. Var med i krigen 1940, gikk senere inn i motstandsbevegelsen og ble arrestert 17. mars 1943. Satt på Møllergata 19 og Akershus.

Odvar Jacobsen født i Oslo 24. november 1916 (27år). Deltok i krigen 1940. Var med i Milorg og ble arrestert 18. mars 1943 da hans gruppe ble rullet opp. Satt i enecelle på Møllergata 19 til januar 1944. Ble ført til Grini, dømt til døden og skutt. Gift med Marit Øverlie. 

Leif Richard Johansen født i Oslo 3. november 1917 (26år). Maskinskomaker. Var med i kampene i Norge 1940. Etter at kampene var slutt, gikk han inn for illegalt arbeid og ble en av de første lagførerne i Milorg. Var også tilsluttet en aksjonsgruppe. Ble arrestert av Gestapo 17. mars 1943 i hjemmet og ført til Møllergata 19 hvor han satt i enecelle i fem måneder. Ble deretter overført til Akershus hvor han satt til han ble skutt i Trandumskogen.

Harald Reitan bosatt i Oslo, født i Ålen 24. januar 1912 (30år). Kartograf. Harald var kystartillerist, fenrik og leder for Stjernås orografstasjon 9. april 1940, utkalt som nøytralitetsvakt fra september 1939. Slik var han en av brikkene som førte til senkningen av Blücher. Sivilt var han kartograf i Vegdirektoratet. Senere ble han troppssjef i Milorg i Oslo. Gruppa hans ble rullet opp i januar 1943, og Harald ble arrestert og torturert. Satt på Møllergata 19 og Akershus, og ble dømt til døden og skutt på Trandum 26. mai 1944.

Thore Eûgen Sentzen født i Sør-Varanger 10. desember 1917 (26år). Skogs- og gårdsarbeider. Også kalt Thor Eûgen Centzen. Kom til England 7. mars 1941 etter det første Lofoten-raidet. Etter endt utdannelse som radiooperatør ble han i april 1942 sendt til England i en fiskeskøyte for å opprette en radiostasjon i Nord-Norge. Skøyta ble bombet i Nordsjøen og etter et langt opphold i livbåten kom han fram til Shetland. Etter en tids sykehusopphold ble han i oktober 1942 sluppet ned i fallskjerm i Finnmark, men ble like etter tatt til fange av tyskerne. Satt på Møllergata 19 og Akershus. Dømt til døden. 

Hans Michal Skjærvø født i Osen 22. februar 1918 (26år). Radiotelegrafist. Var med i krigen i Norge 1940 og reiste 7. mars 1941 til England med de engelske styrkene etter Lofofen-raidet. Tjenestegjorde i Den norske brigade og ble utdannet til radiotelegrafist. Høsten 1942 skulle han slippes ned fra fly i Nord-Norge (sammen med Sentzen), men ble ved et uhell sluppet ned ved Enaresjøen på finsk side. Ble tatt til fange av en vaktpatrulje og senere overlevert til tyskerne i Norge. Satt på Møllergata 19 og på Akershus til han ble skutt.

Georg  Stokke født i Oslo 19. oktober 1899 (44år). Former. Kom tidlig med i motstandsbevegelsen og måtte leve i dekning fra høsten 1941. Reiste som kurer i Sør-Norge, distribuerte aviser, ordnet med falske pass og flyktningtransport. Ble av tyskerne omtalt som en «fanatisk kommunist.» Arrestert i nærheten av Eina 30. mars 1944 og satt på Møllergata 19 og Victoria Terrasse. Gift med Hjørdis Hillmann, ett barn.

Per Arne Stranger-Thorsen født i Oslo 26. august 1923 (20år). Gymnasiast. Var med i sabotasjegruppe og ble arrestert under er aksjon mot Arbeidstjenestens lokaler 4. mai 1944. Ble utsatt for tortur og deretter skutt.

Sven Olav Vogt bosatt i Oslo, født i Heidelberg 1. mars 1918 (26år). Sjøassurandør. Var fenrik og med i krigen i Norge til Åndalsnes. Skal ha vært med da skipet Blücher ble senket i Drøbaksundet 9. april 1940. Han var en tid krigsfange på Trandum. Ble senere med i motstandsbevegelsen som troppsjef i Milorg, og var med på å utdanne folk i våpenbruk. Ble arrestert 18. mars 1943 og satt på Møllergata 19 og på Akershus. Ble dømt til døden 24. mai 1944.