<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 13: 4. juli 1944

Ni unge studenter ble arrestert og henrettet etter en mislykket sabotasjeaksjon i Holmestand. De fikk alle en rettergang på Grini, men denne var bare for syns skyld.

Frykten for studentene

Terboven hadde lenge hatt mistanker til studentene. Han mente de var "åndelige opphavsmenn" til mye av den norske motstanden. For ham var Universitetet et ideologisk motstandsreir. I november 1943 ble Universitetet i Oslo stengt og 1200 studenter arrestert. Over halvparten av dem ble sendt til Tyskland. Terboven konfererte ikke med Berlin, men skal ha hatt Quisling med seg.

"Gutta på skauen"

En guttegjeng på ni, unge teologistudenter mellom 20 -25 år var blant de som klarte å komme seg unna student-arrestasjonene og gjemte seg på skauen. Ved Hokksund hadde Milorg en utdannelsesleir på Holtefjell og de ni studentene oppholdt seg her. Noen av dem var fra tidligere allerede involvert i motstandsbevegelsen.  

Tre av disse fikk i oppdrag å sprenge Arbeidstjenestekontoret i Holmestrand, og 2. mai 1944 satt de sammen med instruktøren deres, Finn Andersen, i Hokksund og ventet på en bil som skulle kjøre dem. Lensmann Horgen i Nedre Eiker kjørte tilfeldigvis forbi og ble mistenksom da han så flere unge menn i sportsutstyr, for det var Milorgs «uniform». Han bestemte seg for å ransake dem. Da grep Andersen etter pistolen, men lensmannen var rask og skøyt og drepte Andersen, og resten av følget ble arrestert. Tyskerne sporet opp skjulestedet i Holtefjell og etter å ha kjempet imot ble de resterende som oppholdt seg der arrestert.

Rettsaken mot guttene foregikk på Grini 3. juli. Per Lindaas var i så dårlig forfatning under rettsaken at han ikke kunne røre seg. Han ble hardt skadet under arrestasjonen, og senere torturert på Akershus festning. Han måtte derfor bæres til bilen som fraktet han og de seks andre til Trandum. Kjell Segelcke Koren og Aage Hedenstad ble benådet, men ble noen dager senere likevel henrettet ved Grini i all hemmelighet. Heftet «Pro patria» handler om disse guttene.

Lensmann Horgen

Horgen var kjent som en dyktig politimann, som var ivrig etter å registrere mulige kommunister og motstandsfolk i området. Det gjorde han til en farlig mann for motstandsbevegelsen. Horgan ble ønsket fjernet av London og om natten 20. juni ble lensmannen og kona, som begge var med i Nasjonal Samling, drept av en håndgranat som ble kastet inn gjennom soveromsvinduet deres.

De henrettede i grav 13

Ovin Christoffer Bronsta bosatt i Drammen, født i Mandal 1. februar 1920 (24år). Student. Var ansatt på kontor i et maskinfirma i Drammen. Arbeidet for Milorg. Ble arrestert på Hokksund 4. mai 1944 og ført til Grini. Dømt til døden ved en tysk politirett på Grini. 

Jan Segelcke Koren født i Oslo 11. mars 1921 (23år). Student. Var medlem av Milorg og drev illegalt arbeid. Ble arrestert 3. mai 1944 og satt på Grini.

Cay Børre Kristiansen født i Kristiansand 28. oktober 1922 (21år). Teologistudent. Tjenestegjorde under okkupasjonen i hjemmestyrkene  i Nedre Buskerud til han ble arrestert 2. mai 1944 på Hokksund. Satt på Grini.

Alf Leonard Lande bosatt på Nøtterøy, født i Kina 24. september 1920 (23år). Student. Kom inn i Milorg januar 1944. Gruppen holdt øvelser i en hytte i Holtefjellet ved Hokksund, og ble tatt til fange 2. mai 1944 etter angiveri. Ble ført til Oslo, dømt til døden og skutt.

Per Nannestad Lindaas født i Oslo 20. april 1919 (25år). Medisinstudent. Var med som frivillig i Hærens sanitet under krigen i Norge. Etter aksjonen mot studentene i 1943 gikk han inn i Milorg Buskerud, og ble opplært av engelske instruktører på Holtefjell. Ble angitt og arrestert 2. mai 1944. Senere dømt til døden.

Per Tomas Trægde bosatt i Drammen, født i Mandal 29. mai 1924 (20år). Teologistudent. Var med i milorg og deltok i et kurs på Holtefjell. Ble arrestert 2. mai 1944 og satt på Grini. Omtalt i "Pro patria."

Olav Josef Wetterstad født i Kongsberg 3. oktober 1923 (20år). Filosofistudent. Var medlem av Milorg med stasjon på Holtefjell. Ble overrumplet og arrestert 3. mai 1944 og sendt til Grini. Dømt til døden 3. juli 1944. Omtalt i "Pro patria."