<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 12: 21. mai 1942

Et fluktforsøk fra Jæren

"Lykken"

Sommeren 1941 hadde flere båter fra Jæren kommet velberget over havet til England. Det gjorde at 19 unge jærbuere bestemte seg for å flykte, selv om det var straffbart. De kjøpte skøyta «Lykken» og lagde en liste over hvem som hadde betalt hva. En av guttene nektet å stå på lista, for han hadde hørt på radio fra London at man skulle være forsiktig og ikke etterlate seg spor. Det reddet livet hans. 

Se reportasje fra NRK-Rogaland om denne mannen 70 år etter.


For mange visste

Guttene var godtroende, naive og vant til at de kunne stole på folk. De skjulte ikke godt nok hva de planla, så flere enn de involverte visste om fluktplanen. Guttene visste ikke så mye om hvilke farer som truet og ante ikke hva tyskerne var istand til å gjøre. I området de bodde hadde de sett og hørt lite om krigens brutaliteter.

Husransaking

Omtrent samtidig med at guttene kjøpte båten, begynte tyskerne å sjekke hvem som hadde solgt en annen båt som var brukt til flukt, og de fikk høre at «Lykken» også var solgt. Tyskerne hadde en norsktalende mann i området som overhørte sladder om «Lykken». Under en husransaking, hos en av dem som skulle flykte, fant Gestapo lista med de 18 navnene. De ble arrestert, sammen med 11 andre.

Straffene

17 fikk dødsdom, og dommen ble brukt i tyskernes propaganda for å vise hva de som ønsket å flykte risikerte. De to yngste ble senere benådet og fikk i stedet livstidsdom, fordi de var under 20 år og ikke hadde oppbevart våpen. Den 18. var båt kjøperen, som bare var 17 år. Han og resten av de arresterte fikk lange fengselsstraffer, og flere ble sendt til Tyskland.

Det er satt opp en minnetavle i Obrestad havn på Jæren, og det er skrevet bøker om hendelsen.

De henrettede i grav 12

Anton Bø fra Nærbø, født 20. september 1922. Gårdsarbeider. Var med som frivillig i krigen i Dirdal 1940- Arrestert 17. oktober 1941. Ble sendt til Grini 6. november 1941.

Olav Ege fra Vigrestad, født i Hå 27. oktober 1918.Møbelsnekker. Ble arrestert 17. oktober 1941.

Karl Hellestø fra Sola, født 9. mars 1918. Trelastarbeider. Ble arrestert 17. oktober 1941 og sendt til Grini.

Jørstein Johannesen fra Time, født 18. mai 1914. Gårdsarbeider. Ble arrestert i hjemmet natt til 17. oktober 1941, og sammen med 16 andre ble han ført til Stavanger og videre til Oslo. Gift med Kari Lode, to barn.

Magnus Mæland fra Mæland, født 25. august 1920. Gårdsarbeider. Ble arrestert 17. oktober 1941. Satt på Grini.

Martin Opstad fra Nærbø, født 8. juli 1908. Gårdsarbeider. Ble arrestert 17. oktober 1941 og sendt til Grini 6. november samme år.

Ingvar Ree fra Nærbø, født 25. november 1922. Gårdsarbeider. Ble arrestert 17. oktober 1941. Satt på Grini fra 6. november samme år.

Torgeir Sikvaland fra Time, født 3. mail 1913. Sjåfør. Var med i kampene i Time, Ålgård og Dirdal i 1940. Da styrkene der kapitulerte rømte han over Sirdal østover til han kom sammen med norske styrker  som fremdeles sloss mot tyskerne. Ble arrestert 17. oktober 1941 fordi han hadde et våpenlager og for å ha prøvd å røme til England. Satt på Grini.

Andreas Steinsland  fra Time, født 8. juli 1917. Sjåfør. Ble arrestert 17. oktober 1941. Satt fengslet i Stavanger og på Grini.

Augustus Stensland fra Time, født 6. august 1919. Gårdsarbeider. Ble arrestert 17. oktober 1941. Satt fengslet i Stavanger og på Grini.

Ragnvald Torland fra Nærbø, født 24. februar 1921. Anleggsarbeider. Ble arrestert 17. oktober. Satt fengslet på Grini.

Trygve Varden fra Varhaug. Født 13. august 1918. Møbelsnekker. Ble arrestert 17. oktober 1941.

Arne Vigre fra Nærbø, født 7. desember 1906. Motormann. Ble arrestert 14. oktober 1941 og sendt til Grini. Var gift med Magda Ånestad, to barn.

Sverre Waldeland fra Varhaug. født 21. november 1915. Tømmermann. arrestert 17. oktober 1941. Satt fengslet på Grini.


Telavåg og tilfeldigheter

Dødsdom var streng straff for å ha forsøkt å flykte, og straffen rammet nokså tilfeldig. Tyskerne hadde behov for å vise makt. De ble mer brutale etter hvert som det gikk opp for dem at de som flyktet til England var potensielle fiender, fordi de kunne komme tilbake til Norge og ta tyske liv. Henrettelsene av mennene fra Jæren og Ålesund var ren hevn fra tyskernes side, fordi to tyske politisjefer fra Sikkerhetspolitiet var blitt skutt og drept av nordmenn i Telavåg i Sund kommune ved Bergen 26. april 1942.

To norske agenter (Lingesoldater) hadde kommet fra Shetland. I Telavåg ble de overrasket av Sipo. Tyskerne skjøt de to nordmennene, som svarte med å skyte og drepe de to tyskerne. Den ene nordmannen døde og den andre, Emil Gustav Hvaal, ble hardt skadet. Han ble fanget og henrettet på Trandum 14. oktober 1943, sammen med Lars Telle, sønnen i huset der skytingen fant sted (grav 11).

Mye av båttrafikken til Storbritannia hadde foregått fra Telavåk, men ikke de to fluktforsøkene med "Viggo" og "Lykken". Likevel måtte 33 menn fra de to fluktforsøkene bøte med livet. Allerede fire dager etter skuddene i Telavåg ble de fra "Viggo " henrettet. Terboven skrev i en pressemelding "To Sipomenn er skutt av norske agenter, og som straff er 18 norske statsborgere som forsøkte å rømme til England skutt". Måneden etter falt skuddene for dem fra "Lykken".

Som hevn ble også stedet Telavåg brent, alle husdyr fjernet og alle båter senket. De 72 mennene mellom 16 og 60 ble sendt til Sachsenhausen. 31 av dem døde. Resten av befolkningen ble internert i Hardanger til mai 1944.