<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 11: 13. og 14. oktober 1943

Etter sabotasjeaksjoner mot tyske mål i 1943 ble flere nordmenn tatt til fange og henrettet som represalier. Flere av disse var aktive motstandsmenn. En av de 15 som ble funnet her var Sigurd Jakobsen. Han var troppssjef i Milorg øst og samarbeidet tett sammen med blant annet Max Manus.

7. oktober 1943 sprengte Osvaldgruppen et tysk troppetog ved Mjøndalen og et ukjent antall tyske soldater ble drept. Milorg tok avstand fra denne voldelige aksjonen og forholdet til Osvaldgruppen tilspisset seg. Okkupasjonsmakten var rasende. Tyskerne slo en jernring rundt distriktet og nordmennene Agnæs, Furu, Johnsen, Krok og Simensen ble tatt av tyskerne som gisler to dager senere. Det fantes ikke bevis for at de hadde noe med dette angrepet å gjøre. Terboven var overbevist om at det norske folk bare kunne styres med hardhet og strenghet. Skyting av gisler var en del av denne «oppdragelsen». 

Terboven mente at det ikke var nok at de som hadde utført sabotasjen ble funnet og dømt til døden. Han sa at: «gjennom uberegnelige handlinger fra Okkupasjonsmaktens side må nordmennene få en usikkerhetsfølelse som fratar dem lysten til å øve motstand». 

Det ble offentliggjort at man ikke hadde pågrepet de direkte gjerningsmennene men i stedet henrettet fem personer som «ved sin holdning tidligere har lagt for dagen at de tilhører de kretser som åndelig og politisk bærer ansvaret for at en så feig og avskyelig handling kunne forøves» .

Arthur Simensen (Foto/Photo)

Arthur Simensen

En av de som ble henrettet etter jernbaneattentatet var fotballspiller Arthur Simensen. Han var med på å vinne norgesmesterskap hele tre ganger med Mjøndalen IF. Da krigen brøt ut i 1940, sluttet han seg til motstandskampen. Det fantes ingen bevis for at Simensen hadde noe med aksjonen å gjøre. 

Operasjon Mardonius

Senkning av tyske skip var en viktig del av motstandskampen. Sigurd Jakobsen jobbet på Akers Mek. og var troppssjef i Milorg øst, som var nær knyttet til Norges kommunistiske parti. Han var med på en større aksjon mot tyske skip i Oslo havn 28. april 1943 (Operasjon Mardonius). Max Manus og Gregers Gram var også med på denne aksjonen. Trolig deltok også Olaf Østerud, som var områdesjef i D1312. Sverre Halvorsen og Sverre Andersen hadde gjemt våpen og limpeter (magnetiske miner) som Manus og Gram overlot til D1312 da de rømte til Sverige, etter aksjonen.

Gestapo slo til mot D1312 i juli 1943 etter et anonymt angiveri. 45 ble arrestert og 6 av dem henrettet på Trandumskogen. Etter dette ble D1312 omorganisert, for ledelsen i Milorg mente de hadde vært under kommunistisk kontroll. Flere av sabotørene fortsatte å jobbe for Asbjørn Sunde og Max Manus.Josef Terboven

Josef Terboven var rikskommisær, øverste sivile tyske leder i Norge og hadde
bare Hitler som sin overordnet. Terboven hadde nærmest ubegrenset makt og var i praksis
en diktator som sørget for at svært mange ble henrettet. I oktober 1942 innførte han
dødsstraff for en rekke forbrytelser, bl. a. å forlate landet uten tillatelse,
lytte på illegal radio, bli tatt med illegale aviser eller hjelpe krigsfanger og
flyktninger.

De henrettede i grav 11

I denne graven ligger også to med tilknytning til Telavågaffæren: Hvaal og Telle. Hvem var de åtte andre? Aall og Martinson var med i Kompani Linge. Resten var med i Milorg som instruktører, troppssjefer o.l. Olaf Østerud, Kaare Gundersen, Sverre Halvorsen, Sverre Andersen, Sigurd Jakobsen og Eugen Grønholdt var med i Milorgs Oslogruppe D1312. De fikk dødsdom for skipssabotasje, våpenbesittelse og våpeninstruksjon. De var sentrale skikkelser i sabotasjevirksomheten i Milorg og samarbeidet med Osvaldgruppen og Max Manus. 

Thomas Henry Thornau Agnæs bosatt i Drammen, født 11. oktober 1876 (66år). Avdelingsingeniør i NSB. Arrestert 9. oktober 1943 som gissel. Gift med Ida Wilhelmine Hevig, f. The Kaye Crics. To barn. Han var den eldste som ble henretter på Trandumskogen.

Sverre Andersen bosatt i Oslo, født på Gran 6. september 1918 (25år). Elektrisk sveiser i Akers mekaniske verksted. Var med i kampene i april 1940. Kom senere med i illegalt arbeid, først som lagsjef i Milorg og senere som instruktør. Han levde da i dekning i skogen. I juli 1943 skulle han besøke sin sjef. Her viste det seg at Gestapo ventet på han, slo han ned og arresterte han.

Reidar Furu bosatt i Drammen, født i Oslo 14. september 1899 (44år). Fondssjef. Arrestert 9. oktober 1943 som gissel og satt på Grini til han ble skutt. Gift med Elisabeth Løsnæss, ett barn.

Aksel Eugen Grønholdt født i Oslo 6. februar 1909 (34år). Vaktmester. Var under okkupasjonen vaktmester i Oslo og sykehusarbeider på Ullevål sykehus. Var jeger i Milorg. Var med på opplæring av militært personell og sabotasje på havnen 1943 (Akers Mek. verksted). Arrestert 30. august 1943 på Ullevål og ført til Møllergata 19, derfra til Grini 13. oktober. Gift med Gulborg Mary Holter, ett barn.

Kaare Gundersen bosatt i Oslo, født på Brandbu 23. juni 1914 (29år). Tømmermann. Var med i kampene i Norge som frivillig og arbeidet senere i Milorg, den siste tid som sjefinstruktør. Skutt etter tysk dom. Gift med Borghild Kristiansen, ett barn. 

Sverre Emil Halvorsen bosatt i Oslo, født 18. august 1911 (32år). Formann ved mek. Verksted. Hadde under okkupasjonen flere tillitsverv for Milorg. Arrestert 31. august 1943. Gift med Edith Kullander, to barn. 

Emil Gustav Hvaal bosatt i Sem, født i Lardal 27. september 1908 (35år). Radiotelegrafist og styrmann. Tjenestegjorde under krigen i Den engelske marine som fallskjermhopper. Kom senere inn i Kompani Linge, og ble under en spionasjeaksjon satt i land i Telavåg hvor han kom i kamp med tyskerne og ble arrestert 26. april 1942. Satt i fengsel til han ble skutt. Gift med Camilla Louise Hansen.

Sigurd Jacobsen født i Oslo 25. mars 1911 (32år). Maskinarbeider. Var troppssjef i Milorg og ble arrestert 31. august 1943. Dømt av SS Polizeigericht Nord. Gift med Synnøve Pedersen, ett barn. 

Alv Johan Johnsen bosatt i Drammen, født i Mosjøen 31. januar 1885 (58år). Ingeniør og fabrikkbestyrer. Ble hentet fra fabrikken av tre tyskere 9. oktober 1943 og kjørt til Grini fengsel sammen dag. Satt som gissel og ble skutt på Trandum. Gift med Else Maria, fire barn. 

Anders Johansen Krok født i Mjøndalen 4. januar 1917 (26år). Fyrbøter. Var med i kampene i Norge i 1940. Var under okkupasjonen med i illegalt arbeid som lagfører i Milorg. Ble tatt som gissel 9. oktober 1943 etter jernbaneattentatet i Mjøndalen og sendt til Grini. Gift med Reidun Elisabeth Trogstad, ett barn.

Erling Christian Martinsen bosatt i Åsane i Eidsvåg, født i Bergen 18. februar 1908 (35år). Radiotelegrafist, sersjant. Var med i illegalt arbeid, hadde radiosender og drev spionasjevirksomhet. Ble arrestert 14. mars 1941 og dømt til døden. Rømte fra Ulven fangeleir til England 15. juli 1941 og kom inn i Kompani Linge. Våren 1942 kom han tilbake til Norge i spesialoppdrag. Ble arrestert 31. mai 1942 og etter 1,5 års fengselsopphold ble han dømt til døden og skutt. Gift med Solveig Elisabeth Larsen, ett barn.

Arthur Simensen født i Nedre Eiker 23. oktober 1914 (28år). Maskinsnekker. Var med i kampene i Norge i 1940 fra Helgelandsmoen til Fagernes. Var med på å organisere Milorg i Eiker og var først områdesjef i dette distriktet. Ble arrestert 9. oktober 1943 som gissel etter jernbaneattentatet ved Mjøndalen. Satt på Grini. Gift med Ragnhild. 

Lars Elias Telle født i Telavåg 28. februar 1906 (37år). Fikser. Kom tidlig med i motstandsbevegelsen og tok i mot engelske etterretningsfolk, militærutstyr fra England osv. Hjalp også flyktninger til England. Ble arrestert i Telavåg 30. april 1942 og ført til Ulven og til Grini. Fikk dødsdom 13. oktober 1943. Ble skutt 19. oktober. Gift med Anna Helena Sørensen, seks barn. 

Olaf Østerud født i Oslo 6. mars 1917 (26år). Bygningsarbeider. Var områdesjef i Milorg. Ble arrestert 5. juli 1943 og sendt fra Bredtveit til Møllergata 19 og Grini. Ble forhørt under tortur og dømt til døden 12. oktober 1943.

Christian Fredrik Fasting Aall bosatt i Fana, født 21. mai i Vik i Sogn (29år). Handelsagent. Flyktet høsten 1941 fra Ålesund til England og gikk inn i Kompani Linge. Ble våren 1942 sendt til Norge i særoppdrag og slo seg ned på en seter i nærheten av Nøttveit i Hordaland. Ble omringet og tatt til fange av tyskerne 30. mai 1942 sammen med en kamerat. Satt i Bergens Kretsfengsel, på Ulven og Grini til han ble dømt til døden.