<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 10: 2. og 3. mars 1944

To sentrale menn i Osvaldgruppen, Johan Peter Bruun og Håkon M. Sunde ble funnet her. Under krigen ble det utlovet en stor dusør til den som kunne gi opplysninger som kunne føre til arrestasjoner av disse to.

De henrettede i grav 10

Ragnar Alf Andersen bosatt på Nesodden, født 24. oktober 1888 (55år). Lokmotivpusser. Arrestert 18. mai 1943. Var først på Møllergata 19, så på Grini fra 19. juli 1943. Dømt for sabotasje. Gravlagt på Ski i Akershus som Alf Ragnar Andersen. 

Osmund Lingård Brønnum bosatt i Oslo, født i Sandar 23. mars 1907 (36år). Banefunksjonær ved Oslo kommunale idrettsbaner. Arbeidet med organiseringen av illegale aviser. Dannet Milorg gruppe 13 øst. Var medlem av Det kommunistiske partis sentralkomité. Arrestert første gang 3. oktober til 16. desember 1940. Måtte flyte i april 1943 på grunn av illegal virksomhet, men ble ved angiveri arrestert på svenskegrensa. Dømt til døden 4. november 1943. Gift med Dagny Johannessen.  

Johan Petter Bruun bosatt i Oslo, født i Larvik 6. august 1913 (30år). Bygningsarbeider. Nestleder i Osvaldgruppen og deltok i likvidasjoner og sprenginger. Ble etterlyst av tyskerne i 1942, som utlovet 50 000 kroner for hans pågripelse på grunn av sprenging i Henrik Ibsens gate 7 i Oslo. Ble arrestert påsken 1943, satt på Grini til 3. desember, på Møllergata 19 til 25. januar 1944, deretter flyttet til Akershus. Gift med Elna Andersen.

Arne Gunnestad bosatt i Asker, født i Oslo 11. september 1904 (39år). Sjåfør ved jernbanen i Oslo.  Ble arrestert for å ha ledet tyske godsvogner inn på feil spor og tømt dem for innhold. Arrestert 2. juni 1943 og satt på Møllergata 19. Kom til Grini 19. juli. Gift med Edith Engebretsen, fire barn.

Kaare Bjørn Jensen født i Oslo 1. desember 1915 (28år). Stasjonsbetjent ved jernbanen i Oslo. Var med i motstandsbevegelsen og arrestert 28. mai 1943. Ble dømt til døden og skutt. Gift.

Thorleif Krogh bosatt i Oslo, født på Grue 5. desember 1901 (42år). Stasjonsbetjent ved Jernbanen i Oslo. Ble arrestert 3. juni 1943 på grunn av sabotasje på Vestbanen og sendt fra Møllergata 19 til Grini. Fikk dødsdom 23. september 1943 av tysk rett. Gift med Regine.

Håkon Marinius Sunde bosatt i Kopervik, født i Trondheim 9. juni 1911 (32år). Sjømann. Var medlem av Osvaldgruppen og broren til gruppas leder Asbjørn "Osvald". Ble arrestert 23. april 1943. Satt på Møllergata 19, Grini og Akershus til han ble dømt til døden i SS-und Polizeigericht Nord. 

Iacob Dybwad Sømme bosatt i Oslo, født i Sør-Aurdal 5. september 1898 (45år). Mag.scient. Zoologi. Forsket på ørret. Han var sambandssjef for Milorg i Sør-Norge fra høsten 1940 og var en av lederne for oppbyggingen av organisasjonen. Ble arrestert i slutten av oktober 1942 og satt på Grini til han ble dømt til døden. Gift med Aslaug Sverdrup, ett barn. 

Lorentz Helge Aarnæs bosatt i Oslo, født 2. september 1913 (30år). Jernbanefunksjonær ved jernbanen i Oslo. Arrestert for sabotasje 18. mai 1943. Satt på Møllergata 19 og Grini.


Utover våren 1944 økte antall sabotasjeaksjoner og tyskernes forsøk på å få tre årskull inn i arbeidstjenesten var totalt mislykket. Tyskerne svarte da med å vise makt. I løpet av fire uker i mai og juni ble 36 henrettet på Trandum. Rettsakene ble gjennomført i rekordfart, ofrene ble valgt litt tilfeldig og i pressemeldingene ble alle kalt terrorister og sabotører.