<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 14 - 7. september 1942

Det kommunistiske partiet hadde stått sterkt før krigen, men ble ulovlig da Quislings Nasjonalsosialistiske parti ble det eneste tillatte. Mange av kommunistene fortsatte å møtes i hemmelighet og dannet aksjonsgrupper som drev med sabotasje.

Osvaldgruppen

Fem av dem som døde denne dagen var med i Osvaldgruppen. De ble i pressemeldingen etter rettsaken omtalt som «kommunistiske sprengstoffattentatmenn». Det samme ble Karl Fritjof Schei, som var løytnant og sjef for Milorg i Nes på Romerike. De fikk flere dødsdommer hver: for terrorforbrytelse, virksomhet for en fiendtlig stat, for å ha holdt våpenlager, mord og mordforsøk. 

Fengselspresten Dagfinn Hauge skriver at rettsaken var et skuespill der tyskerne ønsket å vise det norske folk at de ble skikkelig dømt. Det var derfor mye presse til stede under rettsaken, men folket hadde sluttet å tro på det som sto i avisene. 

Hauge skriver at de seks satte pris på at han kom og snakket med dem. De fikk også besøk hjemmefra før de ble henrettet. Hauge forteller at han fikk et helt annet inntrykk av karene enn det pressen ga. 

En tilfeldig kriminell

Den siste som ble skutt i denne graven var en mann som het Eli (også kalt Elias). Han var kjent i Oslo som småkriminell og ble trolig tatt for å stjele sjokolade og tobakk fra tyskerne. Han ble i pressen omtalt som samfunnsfiende. Han ble trolig henrettet med de andre fordi nazistene hadde et sterkt ønske om å sverte kommunistene og stoppe motstandskampen deres.


De døde i grav 14

Haakon Marius Eiksen fra Oslo, født 3. august 1920. Rørlegger. Drev under krigen aktiv sabotasje for Oslvaldgruppen. Ble dømt til døden 5. september 1942 for sprengning av et bilverksted og til tukthus for sprengning av Henrik Ibsens gate 7.

Bjarne Hansen fra Nedre Eiker, født 14. april 1918. Bygningsarbeider. Var med i kampene i Haugsbygd i 1940.  Kom med i Osvaldgruppen som foretok mange sprengninger. Arrestert 6. mai 1942. Dømt til døden tre ganger for sabotasje og ulovlig våpenbesittelse. Satt på Møllergata 19 og på Akershus.

Eli(as) Skjold Hansen var født i København 22. juli 1914, men flyttet til Norge allerede i 1915. Bodde i Oslo. Var elektriker. Han ble døpt og konfirmert med navnet Eli, men er også omtalt som Elias. Han ble tatt mens han stjal sjokolade og sigaretter fra et SS-lager.

Carl Johan Jacobsen fra Oslo var født 2. novmber 1907. Bryggearbeider. Gift med Gudrun Magdalene Pedersen og hadde ett barn. Han var med i motstandsbevegelsen og ble arrestert 14. april 1942 for sabotasje. Dømt til døden to ganger.

Alf Kristiansen fra Drammen var født 6. januar 1913. Han drev sabotasjevirksomhet og var Asbjørn Sundes nærmeste medarbeider i Osvaldgruppen. Ble arrestert i juli 1942 og sendt til Akershus. Ble dømt til døden 5 ganger 5. september 1942.

Reidar Kristoffersen fra Krogstadelva. Var født i Nedre EIker 24. juli 1918. Sjåfør. Var gift med Hanna Lovise Åsvestad, ett barn. Var med i den spanske borgerkrigen og i krigen i Norge i 1940. Var med i sabotasjegruppen Osvald til han ble arrestert 15. april 1942 og dømt til døden.

Karl Fritjof Schei fra Nes på Romerike ble født i gjerdrum 12. oktober 1892. Løytnant. Gift med Ragna Dagny Brauter, ett barn. Var med i kampene i Norge i 1940. Ble sjef for Milorg i Nes og arrestert 5. mai 1942. Satt på Møllergata 19 og på Akershus. Ble dømt til døden.