<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 15: 12. august 1942

Paul Kvamme

Paul Kvamme fra Bergen var født 20 oktober 1909. Han arbeidet som sekretær, var gift med Birgit Eriksen og hadde to barn. 

Han var formann i Norges Gotemplar-Ungdomsforbund, en organisasjon som arbeidet for fred, solidaritet og edruskap. Han redigerte illegale aviser og ble skutt på grunn av "virksomhet for et fiendtlig land". Han ble arrestert 8. januar 1942 og dømt til døden ved tysk krigsrett. I dommen står det: 

Trass i gjentatte advarsler og skjønt at han var klar over den store straff han utsatte seg for, hadde den dømte fremdeles framstilt tallrike eksemplarer av tyskfiendtlige opphisselsesskrifter og delt dem ut til en stor personkrets.

Gregorij Demura

Gregorij Demura var fra Sovjetunionen. Han var 26 år da han ble henrettet. Hva han hadde gjort, vites ikke, men det er stor sannsynlighet for at han var en russisk krigsfange som hadde rømt fra en av fangeleirene i distriktet. Rømte fanger som ble tatt fikk ofte den skjebnen.