<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 16: 28. juni 1943

I grav 16 ble det funnet to gutter. Ragnar og Erling på 19 og 20 år. De var med i en hemmelig organisasjon kalt "Norges Frihetsbevegelse," ledet av en 22 år gammel østerriker.

Tyske soldater som deltok i norsk motstandsbevegelse

Det var ikke bare nordmenn som kjempet mot nazismen. Overalt i Europa fantes det folk som gjorde opprør mot nazistene og deres ideologi og kjempet for at egne land igjen skulle bli frie. Friedrich Leinböck-Winter var Østerriker, 22 år og tvangsutskrevet til den tyske hær. Han ønsket at med-soldatene skulle få usensurert informasjon om krigen, og trengte derfor tilgang til illegale norske aviser. Han skal ha sagt “Hvis vi ikke forteller våre soldatkamerater sannheten om krigen, vil de bli fullstendig hjernevasket.” Leinböck-Winter oppfordret vanlige folk til å kjempe mot antidemokratiske krefter, undertrykking og vold. Han startet derfor den hemmelige organisasjonen Norges Frihetsbevegelse på Sørlandet. Både Wehrmachtsoldater og norske gutter var med. Mange var tenåringer, den yngste bare 14 år. De trykket og spredte flyveblader, på tysk og norsk, samlet penger og våpen og planla sabotasje mot Wehrmacht. De ville støtte en alliert invasjon i Norge. De var organisert i celler på 4-5 personer.

Etter å ha holdt på et par måneder ble gruppa angitt av en norsk gutt. Tyskerne så svært alvorlig på denne organisasjonen der okkupantene samarbeidet med de okkuperte. Fordi deres egne soldater var involvert fikk saken oppmerksomhet i toppledelsen i Tyskland. 19 nordmenn og 13 østerrikere/tsjekkere ble tiltalt. De to nordmennene Ragnar Fredriksen og Erling Karlsen ble dømt til døden 31. november 1942. De satt på Akershus hele tiden. Presten Dagfinn Hauge skriver at de var så unge at «alle» regnet med at de skulle bli benådet.

De to guttene fikk stadig besøk av familien. De var i samme celle det meste av dagen og kunne lese og tegne mens de ventet. De fikk også nok mat. Så en dag fortalte plutselig den tyske presten til Hauge, at han hadde fulgt guttene på den siste reise. Henrettelsen ble foretatt av Wehrmacht og de ble gravlagt i kister. Erlings siste ord til Ragnar skal ha vært: «Vel møtt i himmelen!» 

I Tyskland ble tre av østerrikerne og en tsjekker dømt til døden. Resten fikk tukthus- og fengselsstraffer. 


Graven lå rett vest for «tankskytebanen» på Trandumskogen, men steinkorset merket «16» står nå langs hovedstien på østsiden.

De henrettede i grav 16

Ragnar Fredriksen født i Kristiansand 26. mars 1924 (19år). Kontorist. Var aktivt med i Hjemmefronten og ble arrestert. Kom til Grini 5. oktober 1942 og ble derfra sendt til Akershus 20. november. 

Erling Karlsen født i Oddernes 2. juni 1923 (20år). Fiskeriarbeider. Drev illegalt arbeid under krigen og var medlem av Milorg. Ble arrestert i august 1942.