<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 17: 9. og 10. mai 1944

Alle 19 som ble funnet her hadde drevet med illegalt arbeid. Ni av dem var ung-kommunister fra Stavangerområdet, som blant annet hadde holdt på med illegale aviser. Avisene ble distribuert fra en leilighet som Ferdinand Tjemsland og motstandsgruppen hans disponerte.

Das SS- und Polizeigericht har dømt: Georg Osnes, Ferdinand Tjemsland, Knut Haugnaland, Arthur W. Emanuelsen, Magnus Nilsen, Henry Victor Larsen, Arnt Andersen, Georg Ingvard Nordbø, alle fra Stavanger og Martin Johansen fra Egersund til døden for virksomhet for en fremmed fiendtlig stat. …Med unntagelse av Larsen, Nilsen… var de dømte allerede før besettelsen av Norge medlemmer i det kommunistiske parti. I den siste tiden hadde de nyorganisert partiet i Stavanger og allerede gjort forberedelser til en oppløsende og opprørsk virksomhet, bl.a. hadde de stjålet sprengstoff og forberedte sprengninger i livsviktige bedrifter… Dødsdommene ble bekreftet og fullbyrdet ved skyting etter et benådningsandrag var blitt avvist.

Tysk kunngjøring, Aftenposten 10. mai 1944


Massearrestasjon av Milorg-medlemmer

Major Arne Laudal var distriktsleder for Milorg på Sørlandet (området mellom Stavanger og Kragerø) og den som hadde bygget opp organisasjonen der helt fra årsskiftet 1940-1941. Laudal ble arrestert i desember 1942 og i løpet av de neste 3 månedene ble 4-500 av folkene hans arrestert, 50 av dem mistet livet. Dette ble en dyr lærepenge for Milorg, som etter dette ble bedre på å jobbe i skjul.

Familiene til Dahl og Schulstad fikk beskjed om at de hadde begått selvmord i fengselet et par måneder før de faktisk ble henrettet.

Arne Bjørge, Knut Bøe, Olav Dyvik, Arne Laudal, Torleif Tellefsen og Ånund Tveit hørte til hjemmestyrkene på Sørlandet. De henrettede i grav 17

Arnt Andersen bosatt i Stavanger, født i Kvinnherad 31. januar 1908 (36 år). Hermetikkarbeider. Deltok aktivt i illegalt arbeid; hadde folk i dekning, lyttet på radio og formidlet nyheter. Ble arrestert 4. august 1943 i Stavanger for spionasje. Overført til Grini og var der fra 20. september 1943. Ble dømt for virksomhet for tyskfiendtlig stat. Var svogeren til Arthur V. Emanuelsen. 

Arne Thurin Bjørge bosatt i Arendal, født i Tønsberg 29. oktober 1901 (42år). Bilsakkyndig. Løytnant i Marinen. Var med på utbyggingen av Milorg i Arendalsdistriktet, fortsatte senere i Aust-Agder distriktet, hvor han for det meste virket som bindeledd i etterretningstjenesten. XU-leder i Arendal. Ble arrestert av tyskerne. Gift med Thyra Bergliot Bøkman Persersen. To barn.  

Knut Bø bosatt i Bygland, født i Valle 12. desember 1896 (47år). Disponent. Organiserte område 1 (Setesdalen) i distrikt 18.1. Var senere ordonnanssjef i samme Mil.org.-område til arrestasjonen 7. januar 1943. XU-agent. Satt i fengselet i Kristiansand og på Grini. Gift med Siri Austad. To barn.

Leif Dahl bosatt i Slagen, født i Stokke 4. juni 1917 (26år). Murer. Var tidlig aktivt med i Milorg-gruppen i Slagen. Fra sommeren 1943 var han knyttet til DL`s instrukstørstab og utdannet av norske instruktører i England. Ble arrestert av Gestapo 2. mars 1944 og ført til Victoria Terrasse, kort tid etter fikk familien meddelelse om at han hadde tatt sitt eget liv i fengselet. Det er senere brakt på det rene at han to måneder etter denne meddelelsen ble ført til Trandum og skutt. 

Olav Dyvik født i Grimstad 13. september 1909 (34år). Redaktør av Grimstadposten inntil tyskerne stoppet avisen. Sjef for hjemmefrontgruppe og XU leder i Grimstad. Var med på våpentransport og øvelser. Arrestert januar 1943.

Arthur Valdemar Emanuelsen født i Stavanger 9. september 1909 (34år). Steinarbeider og hadde fiskebåt. Var med i motstandsbevegelsen og ble arrestert i hjemmet 26. august 1943. Satt på Grini. Var svoger til Arnt Andersen.

Johan Alfred Gøranson bosatt på Kolbotn i Oppegård, født i Oslo 23. desember 1903 (40år). Møbelsnekker. Ble arrestert 15. september 1943 og satt på Møllergata 19, kom til Grini 9. februar 1944. Ble dømt til døden for undergraving av forsvarsmakten og oppfordring til faneflukt. Gift med Bergliot Bekken.

Knut Haugneland født i Stavanger 22. september 1913 (30år). Oppsynsmann. Var under krigen med i illegalt arbeid, distribuerte blant annet aviser og lyttet til radio. Ble arrestert 6. august 1943 og satt i fengsel på Grini til han ble skutt.

Martin August Johannesen bosatt i Egersund, født i Skien 3. april 1903 (41år). Anleggsarbeider. Var med i illegalt arbeid og ble arrestert i 1943. Satt en tid i Stavanger, deretter på Grini til han ble dømt til døden. Gift med Margit Bertolfsen. Tre barn.

Henry Victor Larsen født i Stavanger 21. januar 1913 (31år). Stein- og jordarbeider. Var med i illegalt arbeid og ble arrestert av Gestapo 20. august 1943. Satt på Grini til han ble skutt. Gift med Ebba Henning. To barn.

Arne Laudalbosatt i Kristiansand, født i Holum 25. september 1892 (51år). Ingeniør, major. Under kampene i Norge i 1940 var han stabssjef og førte kommandoen blant annet under de harde kampene ved Hornskleiva mellom Branbu og Søndre Land. Organiserte og ledet senere Milorg på Sørlandet D18 (området mellom Stavanger og Kragerø). Arrestert 7. desember 1942 og sendt til Grini noe senere. Dømt til døden 14. april 1944. Gift med Helga Stray. To barn. 

Magnus Nielsen bosatt på Hetland, født i Stavanger 17. april 1910 (34år). Forretningsfører. Var med i illegalt arbeid, skrev artikler i den illegale presse, drev militær spionasje, organiserte innsamling til folk i dekning o.a. Ble arrestert 20. august 1943. Var på Grini fra 1. desember 1943 til 9. mai 1944 da han ble dømt til døden.

Ingvard Georg Nordbø bosatt i Stavanger, født på Kvitsøy 10. april 1914 (30år). Sjåfør. Ble arrestert 20. september 1943 på grunn av illegalt arbeid med radio, aviser og oppbevaring av sprengstoff. Ble sendt fra fengselet i Stavanger til Grini 23. oktober 1943. Skutt etter dom i tysk krigsrett. Gift med Astrid. To barn. 

Georg Osnes født i Stavanger 4. juli 1913 (30år). Steinarbeider. Arbeidet i en illegal avis. Ble arrestert sammen med tre kamerater 7. august 1943 på Meling i Høgsfjord. Satt på Grini fra 23. oktober 1943. Ble dømt til døden 31. mars 1944.

Lars Sandvik født i Kvinnherad 4. mars 1920 (24år). Student. Tjenestegjorde i Saniteten under kampene i 1940. Kom i illegalt arbeid og måtte flykte til Sverige i 1942. Var i 1943 i hemmelig oppdrag i Norge og ble angitt og arrestert på tilbaketuren til Sverige 4. februar 1943. Satt på Møllergata 19 og Grini.

Rolf Olaf Schulstad født i Oslo 19. oktober 1919 (24år). Sjåfør. Var med på flyktningtransport og fra juni 1943 gikk han helt inn for illegalt arbeid. Ble arrestert 28. februar 1944. Gift med Randi Gustavsen. Ett barn.

Torleif Tellefsen født i Grimstad 23. april 1902 (42år). Bokholder og vernepliktig. Var sjef for jagervingens mitraljøsetropp på Fornebu 9. april 1940. Ble områdesjef for hjemmestyrkene i Grimstad om omegn fra januar 1941. XU agent. Underviste i våpenbruk og tegnet kart som ble sendt til England. Ble arrestert første gang i juli 1942, men slapp fri. Arrestert 2. gang 4. januar 1943 og kom til Kristiansand og Grini. Ble dømt til døden 14. april 1944. Gift med Hjørdis, ett barn. 

Ferdinand Tjemsland født i Stavanger 18. juni 1917 (25år). Bokholder. Ble arrestert 7. august 1943 for å ha gitt ut illegal avis og for organisering av sabotasje. Satt på Grini, ble dømt til døden 31. mars 1944.

Ånund Tveit født i Vestre Moland 7. mars 1895 (49år). Lærer og løytnant. Deltok i krigen i 1940 og var områdesjef i Milorg i Lillesand og XU-agent. Ble arrestert 4. januar 1943, kom til Kristiansand og 30. april til Grini. Ble dømt til døden 14. april 1944. Gift med Solveig Johnsen, fem barn.