<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Grav 18: 29. desember 1941

Den første massehenrettelsen foregikk på Flatnermoen i Nannestad, ca 2 km nord for Trandumskogen. Stedet lå i ytterkant av et stort militært øvelsesområde, som før og etter krigen ble brukt av det norske forsvaret. Under krigen benyttet tyskerne øvingsområdet. Etter denne henrettelsen ble Trandumskogen tatt i bruk, det lå mer midt i øvingsområdet.

På Flatnermoen mistet 11 menn i alderen 25-36 år livet. De var fra Stavangerområdet og var med i to grupper ledet av Carl Johan Oftedal og George Helland. Mange av dem hadde bakgrunn fra den frivillige militæropplæringen i Stavanger og hadde kjempet i maidagene 1940. 


Infiltrert av Sikkerhetspolitiet

Gruppenes oppgaver var fra starten litt uklare. Oftedal forsøkte å få opplysninger om utbyggingen av Sola/Forus-komplekset, mens Helland, som var tollkontrollør på Stavanger havn, ga opplysninger om den tyske skipsfarten. Deler av gruppa ble arrestert sommeren 1941, men resten fortsatte. Sikkerhetspolitiet/Sipo klarte å få inn en av sine menn i gruppa og de 11 ble arrestert høsten 1941. De satt først fengslet i Stavanger, der ble de torturert, men fikk holde litt kontakt med familiene. Så ble de overført til Akershus. Ti av dem ble dømt for å ha spionert til fordel for England, den ellevte for å ha hatt et våpenlager. 

Omtalt i Dagfinn Hauges bok "Slik dør menn"

Oftedal hadde vist fengselspresten Dagfinn Hauge noen ord i bibelen: «Har ikke jeg utvalgt eder(dere) tolv? Og en av eder er en djevel». Ordet passet ganske godt til situasjonen fordi den 12. i gruppa anga dem, skriver Hauge i boka «Slik dør menn». Hauge forteller mye om tiden deres i fengsel. En tysk feltprest var med til Flatnermoen. Han fortalte Hauge at fangene fikk ta av håndjernene. Så leste presten for dem og tok dem i hånda, og en fange ropte «Gud bevare fedrelandet» før de ble skutt. Fangene ble så lagt i kister og gravlagt. Det var Wehrmacht som sto for henrettelsen.

I dag telles disse med blant dem som døde i Trandumskogen, og det er satt opp et eget steinkors for dem der.


De henrettede i grav 18

Karluf John Hans Bø, fra Stavanger, født 1. juni 1915. Kontorist. Var med i krigen 1940 frem til kapitulasjonen. Deltok i hemmelig etterretningsarbeid. Arrestert 31. juli 1941.

Borgen Bøe, bodde i Stavanger. Født på Klepp 30. november 1908. Disponent. Arbeidet illegalt med spionasje for de allierte. Arrestert 30. juli 1941. Satt fengslet i Stavanger. Ført til Oslo i november. Dømt til døden desember 1941.

Georg Fjeldberg, bosatt på Hjelmeland, født i Suldal 31. oktober 1908. Smed. Arrestert 13. oktober 1941 fordi han hadde oppbevart noen rifler. Satt først fengslet i Stavanger, senere ført til Oslo.

Thomas Fjermstad, fra Stavanger, født 26. juni 1915. Handelsfullmektig. Drev spionasje og ble arrestert. Dødsdømt av tysk rikskrigsrett. Gift med Gulli Erika Jæger, 1 barn.

Georg Helland, fra Stavanger født 25. juli 1905. Tollkontrollør. Var med i motstandsbevegelsen, ble arrestert 4. august 1941 og sendt til Oslo. 4. desember ble han dømt til døden av tysk krigsrett.

Einar Hoseth, fra Stavanger, født 9. august 1916. Skiltmaker. Deltok i kampene i Dirdal 1940. Var senere med i motstandsbevegelsen og ble arrestert 1. august 1941. Gift med Irene Søiland.

Martin Jacobsen, fra Stavanger, født 13. september 1910. Lagersjef. Deltok i kampene i Dirdal 1940. Var med i motstandsbevegelsen som medlem av en etterretningsgruppe og ble arrestert 21. august 1941. Ble dømt til døden av tyskrett 7. desember.

John Nilsen, bosatt på Hetland, født i Stavanger 9. juni 1913. Selger. Var med i kampene i Dirdal 1940. Drev illegalt arbeid og skaffet opplysninger om skipsposisjoner, militærkonsentrasjoner, kanonstillinger o.a. Ble dømt til døden av tysk krigsrett 4. desember 1941. Gift med Tordis Hansen.

Carl Johan Oftedahl fra Stavanger, født 18. januar 1906. Lege. Arbeidet i en hemmelig militær organissasjon til han ble arrestert 28. juli 1941 og sendt fra Stavanger til Åkebergveien og Akershus. Ble dømt til døden av tysk krigsrett for spionasje for fienden og skutt. Gift med Marie Engelstad, 1 barn.

Olav Ragnvald Olsson, bosatt på Hetland, født 2. februar 1915 i Time. Fenrik. Var med i krigen 1940 på forskjellige steder i Rogaland.Var medlem av Milorg, drev spionasjevirksomhet og hadde direkte forbindelse med England. Ble arrestert i Sandnes 5. august 1941, dømt til døden 7. desember.

Arnt Plesner Pedersen, fra Stavanger, født 10. juli 1912. Agent. Var med etterretningstjenesten og ble arrestert 20. august 1941. Gift med Tordis Ingebjørg Borgen.