<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

MiAs designguide

Den visuelle identiteten til Museene i Akershus er laget med et felles grafisk system, som skaper en tydelig visuell link mellom avdelingene.

En tydelig avsender, et stramt grid og lik typografi i bunn sørger for en felles verktøykasse, som er samlende for avdelingene. Dette gir muligheter for å kommunisere felles tematikk og aktiviteter på tvers av avdelingene, men også at hver avdelingen har sin palett tilpasset sitt behov.

Bestilling av design- og produksjonstjenester gjøres måndelig i innmeldingsskjemaet (ligger på Intranett) som sendes til kommunikasjonsavdelingen.