Hopp til hovedinnhold

MiAs designguide

Den visuelle identiteten til Museene i Akershus er laget med et felles grafisk system, som skaper en tydelig visuell link mellom avdelingene.

En tydelig avsender, et stramt grid og lik typografi i bunn sørger for en felles verktøykasse, som er samlende for avdelingene. Dette gir muligheter for å kommunisere felles tematikk og aktiviteter på tvers av avdelingene, men også at hver avdelingen har sin palett tilpasset sitt behov.

Bestilling av design- og produksjonstjenester gjøres måndelig i innmeldingsskjemaet (ligger på Intranett) som sendes til kommunikasjonsavdelingen.

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1