<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Bilder og fotografering

Arrangements-, aktivitets- og stedsbilder finner du i bildebasen DAM. 

Bilder fra samlingene finner du på digitaltmuseum.no

Spørsmål om fotografering og bildebruk? Kontakt Museumstjenesten.

Husk! Samtykkeerklæring SKAL fylles ut hvis du fotograferer mennesker i fokus. Erklæringen finner du på Intranett.

Stedsbilder

Vinkler som skaper dynamikk og fanger øyet

Arrangementsbilder

Mennesker som opplever og oppdager - ikke er oppstilt. Skap nærhet ved å gå tett på.

"Tett på"-bilder

Hender og aktiviteter tett på skaper dekorative bilder som kan brukes i mange sammenhenger, også på tvers av MiA.

Objektbilder

Avdelingene har egne objektbilder som representerer dem. Disse brukes for det meste på visittkort.

  • 1/2
  • 2/2