<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Skilting

På tvers av MiA brukes samme oppsett for skilt: Antrasit bakgrunn med hvit tekst.

Skiltene bestilles med folie og antigrafitt. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for produksjon.

Mindre bygningsskilt 

Måler 16x16 cm. Tittelen kan stå i løpende tekst eller som en overskrift. 

  • 1/2
  • 2/2

Større informasjonsskilt 

Forteller om bygninger, museets historie o.l. De kan også ha bilder på seg.

  • Pylonene (4-sidig): 30 x 140 cm
  • 1/2
  • 2/2
  • Rammeskiltene (2-sidig): 80 x 150 cm

Velkomstskilt 

Inneholder praktisk informasjon om området og museet. De måler 80 x 150 cm.

  • 1/2
  • 2/2