Hopp til hovedinnhold

Typografi

MiA har en sterk og tydelig typografisk uttrykk med profilfonten Marr Sans, og den er et svært viktig designelement som brukes i all kommunikasjon. Den ligger til grunn for utviklingen av logoen og alle avdelingsnavnene settes opp i den.

Fonten skal brukes i all produksjon av profilbærende materiale for MiA. Det vil si i digitale flater og i alt trykket materiale som f. eks. brosjyrer, annonser, plakater, flyere og profilartikler.

Valg av profilfont er gjort på bakgrunn av behovet for typografi som er identitetsbyggende med sterk karakter, er samlende for mange og som er enkel å implementere på tvers av museene. Ved at alle avdelingene bruker samme typografiske uttrykk fungerer de godt sammen selv om de har ulike farger og billedmateriale. 

Om fonten

Marr Sans er en moderne, solid og tydelig identitetsskapende font med sterk karakter og røtter tilbake til 1870. Den har kvaliteter som høy lesbarhet, den er skarp med en særegen stil, og er mer individuell og eksentrisk enn de mer vanlige sans seriffene. Typesnittet består av mange ulike vekter, som gjør den fleksibel og funksjonell for alle typer bruk.

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Korrekt bruk

Venstrestilt

Typografien er et svært viktig profilelement til MiA og korrekt bruk er avgjørende for å bygge identiteten. Marr Sans-tekst skal alltid  venstrestilles. Det balanserer godt med tanke på logoen som alltid står i høyre hjørne.

Kontraster

Vi bruker ulike vekter og fontstørrelser aktivt for å skape kontraster i kommunikasjon, og fonten finnes i ulike versjoner: Light, Regular, Medium, Semibold, Bold og Ultra Black.

5/2
5/2
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1