Hopp til hovedinnhold

Brosjyrer

MiAs brosjyrer er visuelle og kortfattede, og viser det unike ved hver arena. Vi bruker brosjyrer til generell markedsføring av avdelingen, verving til venneforening, utleie, m.m.

Format og materiale

Brosjyrer er firesidig i A5. 

Matt papir. Vi bruker miljømerket materiale når vi trykker.

Oppsett

  • Forside: Vi bruker utfallende bilder på forsiden (obs! Krever bilder som passer til dette) med kontrastfarge på teksten. Avdelingsnavn øverst som går kant i kant med logooppsett i bunnen. Kort salgspitch på én linje under avdelingsnavn. 
  • Innmat: Kortfatta, god tekst som viser det unike og hva man kan oppleve som publikummer/deltaker/etc. Bruk også gode bilder fra DAM.
  • Bakside: Her følger alle museene samme oppsett, men vi tilpasser til hver enkelt (se eksempel fra Linderud gård nedenfor)

Design og produksjon

Kommunikasjonsavdelingen bistår med design og kontakt med trykkeri og bestilling. For å spare tid og kostnad bestiller vi gjerne trykking av brosjyrer samlet for MiAs arenaer.