Hopp til hovedinnhold

Logo

MiAs logo er et typografisk symbol og akronym for Museene i Akershus.

Logoen har et bold uttrykk, fremstår tydelig i kommunikasjon og kan skaleres ned i små størrelser. 

Den skal være lett å forstå blant alle målgrupper og språk, er enkel å uttale og huske. 

Med forkortelsen skaper vi en synergi mellom enkeltarenaene og MiA som en tydelig avsender.

Logo plasseres som hovedregel nederst til høyre:

Avsendertekst til logo

Teksten som står sammen med logoen « Museene i Akershus / mia.no» plasseres nede i venstre hjørne. Logo og tekst skal ligge på samme topplinje som vist i illustrasjon.

Minimumstørrelse

For at logoen skal kunne fremstå så tydelig som mulig, har den definerte minimumsstørrelser. Disse målene er av stor betydning både i trykte medier og på digitale flater. 

Vi anbefaler en minimumsstørrelse på 15mm på trykk og 70 pixler i digitale medier.

Beskyttet område

Beskyttet område definerer minste tillatte avstand til andre elementer på en flate, og er definert som størrelsen på M i logoen. Dette prinsippet gjelder for gjengivelse både på print og digitalt.

På denne måten oppnås tilstrekkelig rom rundt logoen som gjør at den til enhver tid er tydelig og optimalt lesbar blant andre grafiske elementer.

Bruk riktig logo!

Logofil skal alltid benyttes når MiA settes som et grafisk element (i png- på web og eps-fil på trykk). 

Det er ikke tilstrekkelig å skrive MiA ut i profilfonten. Dette gjelder selvsagt ikke når MiA skrives ut i vanlig tekst.

Logoplassering

Eksemplene viser riktig og feil plassering av logo. Den rosa linjen indikerer beskyttet område. 

  • Eksempel A: Her er Logo plassert for nær formatet i ytterkanten slik at margen blir for liten, margen blir også skjev, den skal være optisk lik.  
  • Eksempel B: Her er Logo plassert for nær formatet i ytterkanten slik at margen blir for liten, avsenderteksten ligger heller ikke på linje med MiA-logoen. 
  • Eksempel C: Logoene ligger for nær hverandre og det beskyttede området er ikke ivaretatt
  • Eksempel A og B
  • 1/1
    Eksempel C

Logo lockup

Ved flere anledninger kan det være behov for en egen lockup til en spesifikk arena. Det kan være når vi skal sende fra oss en logo, være samarbeidspartner eller sponse et arrangement lokalt. 

Når dette gjøres skal malen og prinsippene her følges med riktig størrelse på logo/navn/typesnitt. Logooppsettet er helt likt, bortsett fra lengden.

  • 1/1