Hopp til hovedinnhold

Utstillinger

MiAs utstillinger, hva gjelder innhold, formater og materiale, varierer, men alt produseres med utgangspunkt i designguiden. Evt. avvik avtales med kommunikasjonsavdelingen.

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for sparring om design, produksjon, valg av materiale, m.m.

Farger

Utstillingene våre tar utgangspunkt i MiAs farger. Avdelingene kan ta farger fra hele paletten, men det anbefales å lage en egen utstillingspalett på maks to-tre farger. Disse fargene brukes også i utstillingens markedsmateriell.

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • Mann og jente går i midten av utstillingsskilt.
    4/6
  • 5/6
  • 6/6

Logo

Logo benyttes i introduksjonstekster/-plansjer o.l. Den behøver ikke å gå igjen i alle deler av utstillingen. 

Typografi

Vi bruker profilfonten Marr Sans i all utstillingstekst.

Hvis tekst skal brukes som et grafisk element, og dermed ha en annen font enn Marr Sans, drøftes dette med kommunikasjonsavdelingen.

Grid

Som i resten av designguiden vår, venstrestiller vi også tekst i utstillingene våre og følger guidens grid. Skap rette linjer og ryddighet, både for tekst og grafiske elementer. 

Materiale og format

Mye materiale må bestilles, og krever også en del manuell produksjon, beskjæring, montering, o.l.

Det er viktig å melde inn produksjon av utstillinger i god tid, slik at det evt. blir bestilt inn manglende materiale. Vi bruker fortrinnsvis miljømerket materiale når vi trykker.

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for sparring på materiale og formater.