<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Farger

MiA er satt sammen av mange ulike museum – med ulikt innhold. Fargepaletten representerer dette ved å være svært rik.

Fargene kan oppleves som energiske, rause, frempå, de tør å stikke seg frem og få oppmerksomhet, men kan samtidig være klassisk og nedtonet. Fargene er med på å skape synlighet og tilføre en modernitet mot nye målgrupper og gjør det enkelt å skape ulike uttrykk tilpasset tematikk og sesong. De gir stor valgfrihet for å promotere de ulike utstillingene eller avdelingene. 

Når MiA opptrer som organisasjon alene brukes lyseblå, antrasitt og grå som hovedfarger. Det skaper gjennkjennbarhet, er tydelig og ryddig. Eksempler kan være profilartikler, skilter og årsrapport. 

Bruk av fargene

MiA har en svært fargerik palett som skal dekke alle behov - men ikke alle på en gang. Vi bruker fargene effektivt til å differensiere avdelinger og ulike kommunikasjonsbehov.

Avdelingenes egne fargepaletter

Hvert enkeltmuseum har fått sin egen vifte med noen av fargene fra paletten. Dette er gjort for å lage en helhetlig kommunikasjon for gjenkjenbarhet for hvert museum. Det vil si at de samme hovedfargene vil opptre på nettside, Facebook, fremside av trykksaker, o.l. 


Unntak fra regelen

Fargesammensettningene er ikke helt låst - og «eies» ikke alene av enkeltmuseum. Hvert museum kan velge å bruke en annen farge ved behov.

Asker museum

Aurskog-Høland bygdetun

Skedsmo bygdemuseum

Eidsvoll museum

Ullensaker museum

Tertitten

Nes samlinger

Lørenskog bygdemuseum

Lommedalsbanen

Linderud Gård

Hurdal historielags samlinger

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren

Grinimuseet

Follo Museum

Gamle Hvam museum

Oslofjordmuseet

Fetsund lenser

Avistegnernes hus

Tradisjonshåndverk

MiA Trainee

Tømmerruta