<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

System og grid

Felles på tvers av avdelinger og tematikk.

Et fleksibelt system for alle

Vi har et felles grafisk system der alle MiAs avdelinger bruker samme grid. 

 • Avdelingsnavn øverst i semibold 
 • Hovedbudskap stort i bold
 • ​Evt. dato og tidspunkt i semibold (for arrangementer, utstillinger o.l.)
 • Foto på bakgrunnsfarge eller utfallende bilde som bakgrunn
 • Evt. informasjonstekst
 • Logo i bunn med avdelingens URL

Bruken av utfallende bilder er utviklet på bakgrunn av mikro og makro beskrevet nedenfor, som ikke er like aktuelt lenger, i de fleste tilfeller. 

 • (Foto/Photo)
  1/2
 • (Foto/Photo)
  2/2

Mikro og makro

Dette er en enkel rettesnor når vi utvikler kommunikasjonsmateriell. Makro handler om samlingen av alle museene og synergiene der alle presenteres som en helhet, mens Mikro handler om fokus på et enkeltstående museum eller budskap og detaljene som finnes der. Midt i mellom finnes også kampanje der flere avdelinger kan jobbe sammen mot for eksempel en felles utstilling eller tema.

 • Mikro (Foto/Photo)
  1/2
  Mikro
 • (Foto/Photo)
  2/2

Dots og grid

Det er fortsatt et mål å vise bredde og mangfold i MiAs avdelinger. Måten å gjøre dette på vil fortsatt være basert på tanken på "Connecting the dots". Designløsningen vil dog ofte være noe annerledes, med utgangspunkt i det som er beskrevet ovenfor med utfallende bilder. 

Museene i Akershus er mange - og spredt over hele regionen. Dette symboliseres i "dots" (prikksystemet), som også er utgangspunket for gridet vi bruker for hele profilen. 

 • (Foto/Photo)
  1/3
 • (Foto/Photo)
  2/3
 • (Foto/Photo)
  3/3