<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Planer og rapporter

Vi skiller mellom enkle og større planer og rapporter.

Enkle rapporter/planer settes i word. 

Større rapporter/planer settes i Indesign, hvor layout tilpasses innhold iht. designguiden. 

De publiseres på nett, og trykkes ved behov. Kontakt kommunikasjonsavdelingen for produksjon og evt. trykk. Vi bruker fortrinnsvis miljømerket materiale når vi trykker.

Eldre planer som ikke er hensiktmessig å redesigne, kan allikevel svært gjerne få ny forside (utfallende bilde) og bakside (oppdatert med avdelinger o.l.). Kontakt kommunikasjonsavdelingen.