Hopp til hovedinnhold

Annonser

MiAs annonser er visuelle med kort, presis tekst. Vi annonserer for sesongprogram, enkeltarrangementer, utstillinger og mer.

Format

Størrelse på trykte annonser varierer, og prisen øker sammen med størrelse. 

Hvis du skal ha en liten annonse (type en rubrikk) er det viktig å huske på at det er lite plass til tekst, og budskapet må derfor være presist og spisset. 

Ofte kan bilder fortelle mer enn ord, så gode motiver gjør mye. 

Oppsett

Vi følger samme prinsipp som ellers: museumsnavn eller arrangementstittel kan skrives stort eller lite i toppen etter ønske. Logo til MiA står nederst til høyre med URL til venstre. 

Vi bruker sterk fontfarge på lys bakgrunn. Da sikrer vi best mulig synlighet i trykte medier.

Digitale annonser vil i høy grad være tilpasset mediet de plasseres i. Se eksempler på digitale annonser her.

Design og produksjon

Avdelingen holder selv i kontakten med mediehuset, men kontakt kommunikasjonsavdelingen for produksjon.

  • Annonse for Oslofjordmuseet
    1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4