Hopp til hovedinnhold

Sjekkliste

Har jeg brukt profilens elementer riktig?

Dette er en liten sjekkliste for deg som jobber med design. Gå gjennom denne listen når du produserer for å være sikker på at vår felles røde tråd og design er ivaretatt.

Digital vs Trykk.

Først må du forholde deg til om du skal produsere en trykksak - eller er det like bra med noe digitalt? Tenk ressurser, kostnader og miljø.

Logo

 1. Logoen har riktige farger/fargekoder mtp. printproduksjon (CMYK) eller digital bruk (RGB).
 2. Logoen er riktig plassert.
 3. Logoens proporsjoner er ivaretatt – den er ikke strukket i bredden/høyden.
 4. Beskyttet område rundt logoen er ivaretatt.
 5. Logoen er ikke mindre enn spesifisert minstemål.

Farger

 1. Bakgrunnsfarger og farge på tekst er brukt i henhold til retningslinjene.
 2. Riktig fargerprofil mtp. om du skal produsere en trykksak (CMYK) eller digitalt (RGB).
 3. Ingen effekter (forløpninger, skygger outline og lignende) er brukt.

Typografi

 1. Riktig font og skriftsnitt er brukt.
 2. Typografiens proporsjoner er ivaretatt – den er ikke strukket i bredden/høyden.
 3. Teksten står alltid venstrestilt og har god linjeavstand.
 4. Ingen effekter (forløpninger, skygge outline og lignende) er brukt.

Bilder

 1. Sjekk farger/skygger er korrekte.
 2. Riktig bilde er brukt.
 3. Bilder er valgt iht. bildestil

Mal og layout

 1. Maler som er tilgjengelige er benyttet.
 2. Layouten er basert på MiAs gridsystem og elementer nøyaktig plassert mtp. dette.
 3. Layouten har avstander som gir godt inntrykk av åpenhet og luftighet.