<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

FOU-rapporter

Rapporter fra forsknings- og dokumentasjonsprosjekter ved Fetsund lenser. Årstallet angir publiseringsår. Rapportene er til salgs i Fetsund lensers butikker. De eldste rapportene kan leses på nett.

  • Illustrasjonsfoto - tre rapporthefter spredt ut i vifteform. (Foto/Photo)
    1/1

Isskjæring (2022)

Steinkarbygging (2022)

Lensehugging (2019)

Bunntømmer (2019)

Galgerestaurering (2018)

Påling (2018)

Flåtebygging (2018)

Illustrasjonsfoto - tre rapporthefter spredt ut i vifteform.

FOU-rapporter