Hopp til hovedinnhold

Bygningene ved Fetsund lenser

Fetsund lenser omfatter et stort antall bygninger, hvor de fleste er fredet. Denne boka gir en kortfattet oversikt over bygningene og deres historie. Det finnes også informasjon om noen av menneskene som har vært knyttet til enkelte av bygningene.

 • Forside på boka "Bygningene ved Fetsund lenser".
  1/1

Bygningene som er beskrevet

 • Bestyrerboligen
 • Kassererboligen
 • Kontor/arkiv
 • Stall- og vognskjul og andre uthus
 • Sootbrakka
 • Strandbrakka
 • Vinkelen (Spisesalen)
 • Materialbu 1 og 2​Smia
 • Gamle og nye verkstedet
 • Hvilebrakka Endeli´
 • Trådbua
 • Oljebua 
 • Saga
 • Båthusene
 • Bukkehuset
 • Materialhus med snekkerverksted
 • Nordre Øyeren Naturinformasjonssenter
  (nå Besøkssenter våtmark nordre Øyeren)

Forfatter: Elin Mortensen, sivilarkitekt MNAL, konservator NMF, Fetsund lenser

Utgitt av Fetsund lenser 2007, 2009

ISBN: 978-82-92953-11-2

Bygningene