<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Årringen 2001

  • Forside på tidsskriftet "Årringen 2001". (Foto/Photo)
    1/1
    Fetsund lenser

Innhold

Fløting i andre land

Erosjon og sedimentasjon i deltaet Nordre Øyeren

Stemning

Vindveggen

Intervju med Brynjulf Vilberg

Vilberg-skansen og Svindal-skansen

Åpningen av Fetsund-brua

Krigsskip på Øyeren?

Tømmermerker ved Fetsund lenser

Øyeren serien: Historien om DIS Strommen

Bever

Vedsanking ved lensene

Gården Lund og dens historie

Restaureringen av Lund (Bestyrerboligen)

Fisker i Øyeren

Vinterprogram ved Fetsund Lenser

Redaksjon

Lena Opseth (redaktør)
Mette Jakobsen
Per Emil Berg
Bjarne Bergersen
Marquard O. Orning

Trykk

Trine Elvestrand Johansen (forretningsfører)
Anne Bang-Steinsvik (grafisk design)
Trykkeri Allkopi
Opplag 2500