<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1668687023147121&ev=PageView&noscript=1" />

Årringen 2000

  • Forside på tidsskriftet "Årringen 2000". (Foto/Photo)
    1/1
    Fetsund lenser

Innhold

Pinnen fra Enebakkneset

Myggen i Nordre Øyeren

Nerdrum Bruks historie

Skipsforliset

Båter tilknyttet tømmerfløtingen

Solveig på båten

Fetsund Lenser, restaurering på elva

Takverk i historisk perspektiv

Undervisning ved Fetsund Lenser

Odd Stenerud, daglig på lensene

Fugleliv i Nordre Øyeren

Redaksjon

Lena Opseth (redaktør)
Knut Nygaard
Per Emil Berg
Bjarne Bergersen
Vidar Berg-Pedersen

Trykk

Trine Elvestrand Johansen (forretningsfører)
Anne Bang-Steinsvik (grafisk design)
Trykkeri PDC Tangen AS
Opplag 2500